Regjeringen har ønsket å gjøre en styringsmodell med tilsatt rektor og ekstern styreleder til norm for universitetene. Et av argumentene er at tilsatt rektor i større grad sikrer god ledelse av institusjonene. Arkivfoto: Ingvild Festervoll Melien
Regjeringen har ønsket å gjøre en styringsmodell med tilsatt rektor og ekstern styreleder til norm for universitetene. Et av argumentene er at tilsatt rektor i større grad sikrer god ledelse av institusjonene. Arkivfoto: Ingvild Festervoll Melien

Institusjonene må få velge selv

Publisert

Professor Anne Karen Bjelland spør hvorfor rektoratet har pekt på en tredje vei med valgt rektor og ekstern styreleder, når vi samtidig sier at en slik ledelsesmodell ikke er aktuell for Universitet i Bergen.

Et solid flertall i Stortinget har bedt om endringer i loven som gjør tilsatt rektor til hovedmodell. Uavhengig av høringsrunden, vil dermed KDs lovforslag få tilslutning. Debatten i Stortinget i vår, viste sågar at enkelte parti kunne tenke seg å gjøre tilsatt rektor som eneste mulige modell.

For nye institusjoner – blant annet de som vil oppstå gjennom fusjoner – vil hovedmodellen automatisk gjøres gjeldende. Vi mener at valgt rektor med ekstern styreleder da er en mulig modell som bør utredes og som kan være bedre enn tilsatt rektor og ekstern styreleder, som er hovedmodell.

Vi mener også at forslaget vårt, der vi ber om at flere modeller enn de to aktuelle utredes, tydeliggjør behovet for en grundigere prosess enn det en kort høring i løpet av sommerferien tillater.

Dette er – som understreket i forrige innlegg – ikke et alternativ for Universitetet i Bergen, men altså en av flere mulige alternative modeller for de institusjoner som etter lovforslaget ellers automatisk får tilsatt rektor.

Aller viktigst er det likevel for oss, at det skal være institusjonenes styre, og ikke departementet, som avgjør ledelsesmodell for den enkelte institusjon.