Hvordan virker genene?

Publisert

DNA-sekvensen kan beskrives som en rekke av vel 3 milliarder bokstaver (A, G, C og T) som er nok til å fylle 200 telefonkataloger. Disse fire bokstavene representerer de kjemiske byggesteinene i DNA: basene Adenin, Guanin, Cytosin og Tymin).

Som med annen tekst, så blir man ikke klok av å bare se på bokstavene. Man må kunne språket! DNA-sekvensen inneholder ulike typer “ord”. De mest grunnleggende “ordene” er de 64 mulige tripletter av tre og tre baser og bestemmer rekkefølgen av aminosyrer i de proteiner som genene koder for. Dette kalles den genetiske koden.

DNA-sekvensen

DNA-sekvensen kan beskrives som en rekke av vel 3 milliarder bokstaver (A, G, C og T) som er nok til å fylle 200 telefonkataloger. Disse fire bokstavene representerer de kjemiske byggesteinene i DNA: basene Adenin, Guanin, Cytosin og Tymin).

Som med annen tekst, så blir man ikke klok av å bare se på bokstavene. Man må kunne språket! DNA-sekvensen inneholder ulike typer “ord”. De mest grunnleggende “ordene” er de 64 mulige tripletter av tre og tre baser og bestemmer rekkefølgen av aminosyrer i de proteiner som genene koder for. Dette kalles den genetiske koden.

Les mer om DNA og genomer på GenSidene

Les mer om DNA og genomer på GenSidene