Gjennom et utelukkende økonomisk motivert vedtak, kan HF nå bortprioritere et fagområde på vegne av en hel nasjon, skriver artikkelforfatterne. Foto: Colourbox
Gjennom et utelukkende økonomisk motivert vedtak, kan HF nå bortprioritere et fagområde på vegne av en hel nasjon, skriver artikkelforfatterne. Foto: Colourbox

Å leve eller å ikke leve

Publisert

Grunnen til at teatervitenskap står i en særposisjon blant utsatte småfag er enkel: faget finnes ingen andre steder i landet. Selv om ordet nedleggelse ikke blir brukt, er konsekvensen av å miste en stilling entydig. Faget blir ikke lenger levedyktig, og muligheten for utdanning på masternivå blir borte. Dersom forslaget i bemanningsplanen blir vedtatt, er veien farlig kort før teatervitenskap i praksis er utryddet i Norge.

UiB er et breddeuniversitet, og for å kunne fortsette å være det, må småfagene prioriteres. Men nå blir fagspekteret ved UiB truet. Det er visst meningen at ethvert universitet skal følge populistiske vinder og slanke sitt fagtilbud etter etterspørsel, som om høyere utdanning skulle være et kjøpesenter, og ikke et sted for forskning og utvikling av dannelse og kritisk tenkning om kultur og samfunn.

Det er ikke bare universitetet som mister noe dersom teatervitenskap forsvinner. Faget er en viktig kunnskapsleverandør og dialogpartner for det utøvende feltet, praktiske teaterutdanninger, dramapedagogikk og drama i videregående opplæring. Våre studenter går videre til jobber i alle deler av kulturlivet, alt fra produsenter til teatersjefer. Kulturbergen har nytt godt av fagmiljøet og vil bli merkbart fattigere uten oss.

Vi er vant til å måtte begrunne vårt fagområdes eksistens. Vi er ikke like vant til å måtte forsvare oss på samme måte internt på universitetet. Det er skuffende å måtte argumentere for viktigheten av teatervitenskap i forkant av et fakultetsstyremøte.

Gjennom et utelukkende økonomisk motivert vedtak, kan HF nå bortprioritere et fagområde på vegne av en hel nasjon. Med dette går de også bort fra det nasjonale ansvaret UiB tok på seg i 2012, som da var et direkte argument for avviklingen av teatervitenskap i Oslo.

Konsekvensen av forslaget om å fjerne en av de tre stillingene på teatervitenskap er at en 50 år lang tradisjon på sikt legges ned, og bredden på UiB blir langt mindre. Det er en skyhøy pris å betale for å spare inn én stillingshjemmel.