Jeg er tilhenger av et kompetent styre med en ekstern styreleder med faglig tyngde.  Rektor bør være sekretær for dette styret, legge frem sakene og få brynt seg på et uavhengig styres vurdering av fremlegget, skriver Jan Petter Hansen.
Jeg er tilhenger av et kompetent styre med en ekstern styreleder med faglig tyngde. Rektor bør være sekretær for dette styret, legge frem sakene og få brynt seg på et uavhengig styres vurdering av fremlegget, skriver Jan Petter Hansen.

Støtte til Fløttum og Haugan

I to innlegg i På Høyden kritiseres gruppe-A representantene i universitetsstyret, Kjersti Fløttum og Peter Haugan for at de ikke vil gå ut med sitt syn i saken om fortsatt valgt eller ansatt rektor ved UiB.  Jeg støtter Fløttum og Haugan sitt valg.  Det bør øke motivasjonen til alle som mener noe om denne saken til å få frem argumenter for, og alternativer til, nåværende styreform.  Men så vidt jeg kan se er det så langt ikke fremført en eneste substansiell ny vinkling fra de prinsipielle tilhengerne av dagens styreform i forhold til tilsvarende diskusjon for noen år siden - en styreform som fremdeles er særnorsk. 

Jeg er tilhenger av et kompetent styre med en ekstern styreleder med faglig tyngde.  Rektor bør være sekretær for dette styret, legge frem sakene og få brynt seg på et uavhengig styres vurdering av fremlegget.  Hvordan rektor rekrutteres synes jeg etterhvert er mindre interessant.  Enten hun velges, nomineres fra fakultetene aller ansettes så mener jeg funksjon i forhold til styret skal være slik som rektors funksjon er ved de fleste universitetene i naboland vi likner på.  Det kan være gode argumenter for den ene og andre rekrutteringsformen, men sluttsummen blir ikke nødvendigvis forandret. Ved UiB gjetter jeg for eksempel at rektor i neste periode heter Olsen til etternavn uansett hvilken rekrutteringsmekanisme som ligger til grunn. Men jeg tror Olsen vil gjøre en bedre jobb i et system med en ekstern kompetent styreleder  enn han vil gjøre som sin egen styreleder.  

Derfor - full støtte til Haugan og Fløttum som synes å ville lytte og vurdere før de velger standpunkt. I mine ører er dette god akademisk dannelse.