Harald Åge Sæthre er kritisk til at På Høyden ikke dekket utdanningskonferansen forrige uke.
Harald Åge Sæthre er kritisk til at På Høyden ikke dekket utdanningskonferansen forrige uke.

Utdannings-konferanse ikke På Høyden?

Publisert

15-17 juni var 260 forskere, utdanningsledere, studieadministrativt ansatte, ansatte fra studentsamskipnader, studenttillitsvalgte m.fl. samlet på Studentsenteret på EFYE 2015. Med nærmere 70 presentasjoner delte deltakere fra mer enn 20 land det siste innen forskningen og de gode erfaringene i det å tilrettelegge for at studentene skal lykkes. Verdens mest siterte forsker på området var hentet in fra San Francisco, og to av Universitetet i Bergen sine dyktigste formidlere overbeviste forsamlingen.  Bergen kommune laget en fantastisk mottakelse i Håkonshallen, og Fløyen viste seg fra sin beste side under festmiddagen. «The best conference ever» ble uttalt fra flere av deltakerne.

Men vet du som leser av På Høyden at konferansen i det hele tatt har funnet sted?

Burde ikke vår «lokalavis» i det minste hatt en notis om konferansen?
Hvordan ville det bli oppfattet på Osterøy og i Arna om Bygdanytt ikke dekket revyen på Valestrandfossen eller Arnaløpet?

Med redaktørplakat står På Høyden fritt til å være så kritiske de bare vil, men at viktige hendelser ved Universitetet i Bergen blir nevnt må være en selvfølge! Man kan ikke unnskylde seg med at man må prioritere, og at andre saker da ikke ville fått dekning.

Men andre ved Universitetet i Bergen var på høyden. Rektor ønsket velkommen på en flott måte, og prorektor var deltaker og frontet konferansen utad i BT. Ansatte og studenter ved MN-fakultetet gjorde en kjempejobb og mange deltok aktivt. Det var også noen få deltakere fra andre fakultet og fra UB. EIA fant gode løsninger, og sammen med transporten la de forholdene godt til rette for arrangementet. Studentsamskipnaden lot oss bruke ulike lokaler, og flere av deres ansatte deltok på konferansen. Kanskje kunne ansvarsforholdene på Studentsenteret vært bedre avklart, men alt det nødvendige var tilgjengelig innenfor korte avstander.

Kommunikasjonsavdelingen ga oss tilgang på en innleid grafiker som ga konferansen en stilig grafisk profil, og vi ble godt hjulpet med å få nettsidene opp og gå. I tillegg gjorde en av deres journalister et tappert forsøk på å skrive om konferansen på de bortgjemte interne nettsidene, og de presenterte prorektor som dagens navn i BT.

Med alle disse positive bidragene ble konferansen en suksess, og vil bidra til at studenter over hele verden vil oppleve en enda bedre studiehverdag i fremtiden. Hva som vil skje ved Universitetet i Bergen vil nok fortsatt variere med engasjementet hos enkeltpersoner, og det er beklagelig at samfunnet utenfor Universitetet i Bergen ikke får sett hvor seriøst en del av oss tar utdanningsoppgaven vi har fått.

Er du blitt litt nysgjerrig på hva konferansen gikk ut på?

Ta deg en runde på nettsidene her:
http://www.uib.no/en/efye_2015
Der har du også anledning til å få med deg de tre plenumsfordragene som ble filmet.