Havstrømmer, vanntemperatur og utbredelse av is var noe av det forskerne ved Bjerknessenteret arbeidet med under perioden som Senter for fremragende forskning. - Min enkle vurdering er at Bjerknessenteret gjorde suksess ved å rekruttere og kunne tilby faste forskerstillinger til mange talentfulle forskere, som gjennom Uni Research og forløperen kunne utvikle seg i et godt fagmiljø i senteret, i samarbeid med de respektive instituttene, skriver tidligere leder Eystein Jansen Foto: Colourbox
Havstrømmer, vanntemperatur og utbredelse av is var noe av det forskerne ved Bjerknessenteret arbeidet med under perioden som Senter for fremragende forskning. - Min enkle vurdering er at Bjerknessenteret gjorde suksess ved å rekruttere og kunne tilby faste forskerstillinger til mange talentfulle forskere, som gjennom Uni Research og forløperen kunne utvikle seg i et godt fagmiljø i senteret, i samarbeid med de respektive instituttene, skriver tidligere leder Eystein Jansen Foto: Colourbox

Om SFF og historien

 • Bjerknessenteret for Klimaforskning er i dag eit av  Europas største naturvitenskapelige klimaforskningssenter, med 195 forskarar frå 37 land.
 • Bjerknessenteret fekk SFF-status i 2002/2003, og var dermed den første generasjonen norske senter med SFF-status.
 • Ved mitvegsevalueringa hadde senteret omlag 100 årsverk og eit årsbudsjett på 71,47 millionar kroner.
 • Sentererleiar under SFF-perioden var Eystein Jansen.
 • Tore Furevik tok over som direktør for Bjerknessenteret i 2014.
 • Bjerknessenteret sine forskarar skal flytte inn i den renoverte vestfløyen til Geofysen i løpet av 2017.
 • Forskinga på Bjerknessenteret inkluderer observasjonar, teori og simuleringar med klimamodellar av fortids-, notids- og framtidsklima.
 • Forskinga på senteret er fordelt på sju forskargrupper.
 • Bjerknessenteret er i dag støtta av Kunnskapsdepartmentet med ei årleg løyving på 25 millionar kroner. Støtta er gitt fram til år 2021.
 • Bjerknessenteret er involvert i arbeidet med FNs klimapanel (IPCC)  sine klimarapportar.
 • IPCC fekk saman med Al Gore Nobels fredspris i 2007.
 • Bjerknessenteret er det einaste forskingsmiljøet i Norden som leverte klimasimuleringar til IPCC sin fjerde rapport.
 • Eystein Jansen har vore hovudforfattar på fleire av hovudrapportane. Andre Bjerknesforskarar har også levert sentrale bidrag til IPCC.

Dette er Bjerknes Center for Climate Research:

 • Bjerknessenteret for Klimaforskning er i dag eit av  Europas største naturvitenskapelige klimaforskningssenter, med 195 forskarar frå 37 land.
 • Bjerknessenteret fekk SFF-status i 2002/2003, og var dermed den første generasjonen norske senter med SFF-status.
 • Ved mitvegsevalueringa hadde senteret omlag 100 årsverk og eit årsbudsjett på 71,47 millionar kroner.
 • Sentererleiar under SFF-perioden var Eystein Jansen.
 • Tore Furevik tok over som direktør for Bjerknessenteret i 2014.
 • Bjerknessenteret sine forskarar skal flytte inn i den renoverte vestfløyen til Geofysen i løpet av 2017.
 • Forskinga på Bjerknessenteret inkluderer observasjonar, teori og simuleringar med klimamodellar av fortids-, notids- og framtidsklima.
 • Forskinga på senteret er fordelt på sju forskargrupper.
 • Bjerknessenteret er i dag støtta av Kunnskapsdepartmentet med ei årleg løyving på 25 millionar kroner. Støtta er gitt fram til år 2021.
 • Bjerknessenteret er involvert i arbeidet med FNs klimapanel (IPCC)  sine klimarapportar.
 • IPCC fekk saman med Al Gore Nobels fredspris i 2007.
 • Bjerknessenteret er det einaste forskingsmiljøet i Norden som leverte klimasimuleringar til IPCC sin fjerde rapport.
 • Eystein Jansen har vore hovudforfattar på fleire av hovudrapportane. Andre Bjerknesforskarar har også levert sentrale bidrag til IPCC.