Skal rektor være valgt eller tilsatt? Det skal UiBs styre etter planen ta stilling til i juni.
Skal rektor være valgt eller tilsatt? Det skal UiBs styre etter planen ta stilling til i juni.

Ny styringsmodell ved UiB

Publisert
 • 29. juni 2015 sendte departementet ut en sak på høring til universitets- og høgskolesektoren om forslag til lovendringer knyttet til ledelse i sektoren. Svarfrist var 15. august.
 • Ved institusjoner landet over reagerte de ansatte på denne formen for fellesferiehøring, og meldte at de derfor ikke ville svare på spørsmålene.
 • Høringen viste likevel at 37 av 55 støttet regjeringens forslag om at det normale skal være at universitet- og høgskoler har ansatt og ikke valgt rektor.
 • For nye institusjoner, blant annet de som vil oppstå gjennom fusjoner, vil hovedmodellen automatisk gjøres gjeldende.
 • I et innlegg i På Høyden tok rektor Olsen til orde for en tredje vei, med valgt rektor med ekstern styreleder. Olsen understreket at han er tilhenger at av institusjonenes styre selv må bestemme hvilken styringsform som passer dem best.
 • Torsdag diskuterte Universitetsstyret valg av ledelsesmodell ved UiB, i sak 38/16.
 • Styret gikk mot universitetsdirektørens opprinnelige forslag om høring og vedtak i oktober.
 • Et flertall av styremedlemmene mente at saken ikke trenger en høringsrunde, og ønsker at UiB-styret skal gjøre et vedtak om valg av ledelsesmodell på universitetsstyret i juni.

Bakgrunn for saken:

 • 29. juni 2015 sendte departementet ut en sak på høring til universitets- og høgskolesektoren om forslag til lovendringer knyttet til ledelse i sektoren. Svarfrist var 15. august.
 • Ved institusjoner landet over reagerte de ansatte på denne formen for fellesferiehøring, og meldte at de derfor ikke ville svare på spørsmålene.
 • Høringen viste likevel at 37 av 55 støttet regjeringens forslag om at det normale skal være at universitet- og høgskoler har ansatt og ikke valgt rektor.
 • For nye institusjoner, blant annet de som vil oppstå gjennom fusjoner, vil hovedmodellen automatisk gjøres gjeldende.
 • I et innlegg i På Høyden tok rektor Olsen til orde for en tredje vei, med valgt rektor med ekstern styreleder. Olsen understreket at han er tilhenger at av institusjonenes styre selv må bestemme hvilken styringsform som passer dem best.
 • Torsdag diskuterte Universitetsstyret valg av ledelsesmodell ved UiB, i sak 38/16.
 • Styret gikk mot universitetsdirektørens opprinnelige forslag om høring og vedtak i oktober.
 • Et flertall av styremedlemmene mente at saken ikke trenger en høringsrunde, og ønsker at UiB-styret skal gjøre et vedtak om valg av ledelsesmodell på universitetsstyret i juni.