Gunnar Bovim er ansatt som rektor ved NTNU, mens Dag Rune Olsen er valgt ved UiB. Artikkelforfatterne etterlyser argumenter for at ansatt rektor fungerer bedre.
Gunnar Bovim er ansatt som rektor ved NTNU, mens Dag Rune Olsen er valgt ved UiB. Artikkelforfatterne etterlyser argumenter for at ansatt rektor fungerer bedre.

Hvor er argumentene for tilsatt rektor?

Publisert
I flere debattartikler har det blitt argumentert imot tilsatt rektor og at representanter bør være åpne med sin mening. 
Vi vil ikke opprepe dette, men undrer oss hvor argumentene for tilsatt rektor er?
 
Det er flere representanter som er klare med at de er for tilsatt rektor. Da må de også ha argument som de kan presentere, både for oss ansatte, og for de andre i styret. Vi håper at argumentene for tilsatt leder er sterkere enn Synnøve Myhres: <<Eg trur tida er moden for å prøve tilsett rektor.>> og <<Dessutan trur eg at mange som har jobba tett på begge leiarmodellar synest at tilsatt leiing kan vere bra.>> 
 (http://pahoyden.no/2016/05/jamt-mellom-vald-og-tilsatt-rektor) Finnes det noen belegg for å tro dette?
 
Vi vet at det finnes eksempel da tilsatt leder ikke fungert tilfredstillende. (Se gjerne http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2016/05/det-er-i-krisesituasjon-det-er-viktig-om-rektor-er.html). Hvis man på tross av dette er for tilsatt leder bør man kunne peke på eksempler hvor det blitt bedre. Så mye bedre at det veier
opp for risikoen for bakslag slik som i Køpenhamn.
 
Når man leser dagens artikel (http://pahoyden.no/2016/05/jamt-mellom-vald-og-tilsatt-rektor) kan man lett få inntrykket at ingen slike argument er blitt presentert for styret. Magnus B. Nygaard gir uttrykk for at han skal bestemme seg på styremøtet. Har han ikke fått tilgang til eventuelle argument eller saksdokument i forkant av møtet? Er det rimelig at et slikt viktigt spørsmål skal bestemmes i løpet av de par timer møtet tar? 
Hvordan skal styremedlemmene gis mulighet å sjekke eventuelle argument og fakta som legges på bordet under møtet?