Dag Rune Olsen er valgt rektor. Men han hadde neppe blitt rektor dersom han ikke først hadde blitt ansatt dekan, skriver Anders Goksøyr (til høyre) og Tore Furevik i dette innlegget.
Dag Rune Olsen er valgt rektor. Men han hadde neppe blitt rektor dersom han ikke først hadde blitt ansatt dekan, skriver Anders Goksøyr (til høyre) og Tore Furevik i dette innlegget.

Tilsatt rektor, takk

Publisert

Det kan sies mye positivt om universitetsdemokratiet. Det involverer, det engasjerer, og det legitimerer. Til tross for dette er det bare et mindretall av norske universitet, fakultet og institutt som fortsatt praktiserer valgt ledelse. Selv om vi kan finne mange eksempler på gode valgte ledere, vil vi likevel hevde at tilsatt ledelse er en bedre modell. Og særlig gjelder dette for universitetenes viktigste stilling.

I et rektorvalg stiller bare et fåtall personer til valg. Å lykkes i en valgkamp krever andre egenskaper enn det som kreves av en rektor i funksjonsperioden En valgkamp innebærer å strø om seg med løfter og hevde standpunkter som kan tekkes flest mulig velgergrupper. Disse valgløftene gir rektor et bundet mandat i neste valgperiode, uavhengig av hvor godt gjennomtenkte de har vært, eller hvor gode de er til å utvikle universitetene videre i samspill med samfunnet rundt. En leder som ikke gis anledning til å tenke seg om og skifte standpunkt, og av og til ta upopulære avgjørelser, kan fort bli en dårlig leder. UiB trenger en god leder!

Med tilsatt rektor får universitetet mulighet til å utnevne en leder basert på dokumenterte lederegenskaper, kompetanse og erfaring. Med tilsatt i stedet for valgt ledelse blir tilfanget av gode kandidater straks mye større, både internt på universitetet og eksternt, noe blant annet de store instituttene ved MatNat fakultetet har nytt godt av. Og dagens rektor, som de fleste vil mene fungerer utmerket, ville ikke kunnet bli rektor ved UiB hvis ikke Matnat-fakultetet hadde praktisert tilsatt ledelse da han ble tilsatt som dekan i 2009.

Med tilsatt rektor blir heller ikke rektor sin egen styreleder, slik dagens modell medfører. Det er en underlig demokratisk konstruksjon, som det ikke finnes mange paralleller til andre steder i verden. Vi må sikre universitetsdemokratiet ved at vi velger gode representanter til styrende organer og deltar aktivt i samfunnsdebatten, ikke ved å tviholde på en anakronistisk modell som vårt folkevalgte Storting vender tommelen ned for.

Vi ønsker en ledelse som kan gjennomføre gode, demokratiske prosesser på universitetet, og som kan ta nødvendige standpunkter i viktige saker, uavhengig av hvilke valgløfter som er gitt i forrige valgkamp. Universitetslandskapet i Norge, rammebetingelsene våre og verden for øvrig endrer seg for raskt til at forrige valgkamp kan være styrende for UiBs avgjørelser! Vi oppfordrer derfor Universitetsstyret til å stemme for tilsatt rektor 2. juni!