Rektor: Victorias møte med politiet i Bergen

Publisert

I følge henne selv og administrasjonssjef ved UiB, Tone Lund-Olsen, står hun alene utenfor bygget på universitetsområdet og drikker kaffe i en pause, da en bil bråstopper og to sivilkledde personer fra utlendingsavsnittet i politiet kommer springende og forlanger at Victoria skal vise legitimasjon. Lund-Olsen, som akkurat da kommer forbi, forklarer at Victoria er gjest og deltar på et faglig arrangement ved universitetet. Politiet forteller på sin side at kontrollen er tilfeldig, samtidig som de understreker at årsaken til administrasjonssjefen ikke blir spurt om å vise pass, er at hun har norsk utseende. Politiet nekter imidlertid for at hudfargen er bakgrunnen for hendelsen, og blir provosert av at det blir antydet at rase har noe med kontrollen å gjøre. Victoria opplever på sin side situasjonen som svært ubehagelig. Det ender til slutt med at hun slipper å fremvise pass.

Politiet forklarer til BT at de ikke kjenner seg igjen i selve hendelsesforløpet

Selve hendelsen er godt referert i BT og andre medier. Politiet forklarer til BT at de ikke kjenner seg igjen i selve hendelsesforløpet. De beklager at Victoria opplevde det som ubehagelig, og viser til at dette var en ordinær utlendingskontroll som ble gjennomført under sykkel-VM. Det er ingen tvil om at politiet med utlendingsloven i hånd har anledning til å be om legitimasjon, men kun dersom forholdene tilsier det. Victoria er uomtvistelig utenlandsk statsborger; hun er svensk. Men er en kaffepause i forbindelse med et seminar utenfor ett av universitetets bygninger en situasjon som gir grunnlag for en slik kontroll? Politiet trenger ikke å gi en begrunnelse for hvorfor de ber om legitimasjon, men «hudfarge, etnisk eller religiøs tilhørighet skal ikke alene være avgjørende for politiets vurdering om utlendingskontroll», som politiet selv formulerer det i sitt tilsvar i BT. Politiet må naturlig nok utøve skjønn, men det er særs vanskelig å se hvilke forhold som tilsier en slik opptreden som i denne situasjonen.

Uavhengig av anmeldelsen vil jeg imidlertid ta opp hendelsen i min neste dialog med politiet i Bergen

Hendelsen er politianmeldt av Victoria. Det vil kunne åpne for en juridisk vurdering av politiets opptreden. Uavhengig av anmeldelsen vil jeg imidlertid ta opp hendelsen i min neste dialog med politiet i Bergen.

Hver fjerde av våre ansatte har utenlandsk statsborgerskap fra til sammen 83 land. Vi har studenter med statsborgerskap fra 115 land. Hos oss arrangeres det konferanser, seminarer, møter og samlinger med utenlandske kolleger fra hele verden, så å si hver eneste arbeidsdag. Vi skiller ikke mellom hudfarge, religion eller etnisk bakgrunn. Vi møtes fordi kunnskap skal utvikles og deles, mellom land, på tvers av kulturer, over generasjoner og gjerne i felleskap. Universitetene er i sitt vesen og sin natur internasjonalt. Og nettopp det har universitetet til felles med byen Bergen med sine lange og rike tradsioner for internasjonalt samarbeid og kontakt med omverdenen. 

Som universitetsrektor forventer jeg at ansatte, studenter og gjester ved Universitetet i Bergen skal møtes med respekt – uavhengig hudfarge, kulturell og religiøs bakgrunn og nasjonalitet. Dette   gjelder også i møte med politi og annen myndighet.