Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass forteller en historie uten rot i klimavirkeligheten, mener Gunnar Kvåle.
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass forteller en historie uten rot i klimavirkeligheten, mener Gunnar Kvåle.

Feilinformasjon om oljeutvinning og klima

Publisert

Norsk olje og gass er for tiden på turné med besøk til 18 byer for å promotere nødvendigheten av fortsatt full kjør for norsk oljeproduksjon (1). Onsdag 5. oktober var turen kommet til Bergen der hovedtema for et møtet på Studentsenteret var «Hvordan ser oljenæringen ut om 50 år».

Møte ble en heller selsom forestilling. Etter en reklamevideo for Norsk olje og gass, fulgte direktøren, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, opp med en historiefortelling om hvilken velsignelse oljen har vært for Norge. Det kunne høres ut som om vi uten oljen ikke ville hatt verken fungerende skole eller helsevesen. Vi fikk høre de kjente argumentene fra oljeindustrien om at norsk oljeutvinning forurenser mindre en utvinning i andre land og at utvinning av norsk olje og gass, også fra nye områder, er vel forenlig med å begrense global oppvarming til mellom 1,5 og 2,0 grader slik Parisavtalen krever. Norsk gass skal være spesielt viktig, siden det påstås at om gass erstatter kull vil klimagassutslippene halveres.    

Disse påstandene er ikke i samsvar med virkeligheten. Det er godt dokumentert at metanlekkasjer ved produksjon, distribusjon og bruk av gass er så store at klimafordelen i et 20-års perspektiv av gass sammenlignet med kull kan forsvinne (2). Selv uten metanlekkasjer vil satsing på gass binde oss til en fortsatt farlig fossilavhengighet og kan forsinke satsing på fornybar energi i en tid da vi vet at fossilalderen snart må ta slutt. I en oversiktsartikkel om denne problematikken i Aftenposten nylig skriver Arild Færås og Roar Østgårdgjelten: «Ingen uavhengige forskere kan bekrefte oljebransjens påstand om at norsk gass er en del av den globale klimaløsningen» (3).

En ny rapport bekrefter dessuten at ingen nye kullgruver, oljebrønner eller gassfelt kan åpnes om vi skal holde global oppvarming under to grader (4,5). Felt som allerede er i drift inneholder mer enn dobbelt så mye fossilt brennstoff enn mengden som kan brennes om global temperatur skal begrenes til 1,5 grad. Ny utvinning etter leteboring i Arktis som følge av 23. og 24. konsesjonsrunde vil derfor være i strid med Parisavtalen. Utvinning fra eksisterende felt må også trappes ned.

Men slike klimahensyn synes ikke å ha påvirket historiene som Norsk olje og gass forteller. I NRK-programmet «Brennpunkt» sendt 4. oktober (6) blir Schjøtt-Pedersen blir konfrontert med sine påstander. I en kommentar til dette sier seniorforsker Bjørn Samset ved CICERO: «Det henger ikke på greip. FNs rapporter sier at for å holde togradersmålet, må ytterligere utvikling og kutt til fra alle verdens land. Dette inkluderer Norge. Jeg ser ikke at økt leteaktivitet og ny utvinning i nord er konsistent med dette behovet» (7).

Dessverre var ingen klimaforskere representert i panelet i Bergen, og de feilaktige påstandene ble ikke godt korrigert. Dermed ble også debatten om utsiktene for oljenæringen om 50 år og dens betydning for velferd basert på gale premisser. «Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest».   

1. https://www.norskoljeoggass.no/no/Nyheter/2016/Folkemoter-i-18-byer/

2. http://energiogklima.no/kommentar/satsing-pa-gass-uforenlig-med-paris-avtalen/

3. http://www.aftenposten.no/viten/Olje–og-gasslobbyen-hevder-gass-er-dobbelt-sa-bra-som-kull-Men-hvor-er-bevisene-603615b.html

4. http://priceofoil.org/2016/09/22/the-skys-limit-report/

5. http://priceofoil.org/content/uploads/2016/09/OCI_the_skys_limit_2016_FINAL_2.pdf

6. https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/MDDP11001016/04-10-2016

7. https://www.nrk.no/dokumentar/xl/tograderstvilen-1.13163649