Norce er en fusjon mellom flere selskap. Noen ansatte hadde tidligere ytelsesbasert pensjon. Nå får alle innskuddsbasert pensjonsløsning. Det gjør at noen taper penger. Foto: Njord Svendsen
Norce er en fusjon mellom flere selskap. Noen ansatte hadde tidligere ytelsesbasert pensjon. Nå får alle innskuddsbasert pensjonsløsning. Det gjør at noen taper penger. Foto: Njord Svendsen

Åpent brev om pensjon i Norce

Publisert

Til Universitetsstyrets medlemmer

Det er uenighet i Norce Research Centre (Norce) om pensjonsvilkårene til en liten gruppe ansatte i tidligere Uni Research AS. Denne gruppen får en betydelig dårligere pensjon i det nye selskapet. Dette har vi som ansatte vanskelig for å akseptere, noe vi har gitt uttrykk for i et innlegg publisert i På Høyden og på Forskeforum sine nettsider (se: https://www.forskerforum.no/ansatte-mister-pensjon-i-norce-fusjon/). Vi (nå 17 ansatte) gjentar ikke hovedpunktene i innlegget her, men har noen enkle spørsmål/kommentarer til UIB i kraft av universitetets rolle som hovedeier av selskapet.

  1. Har UIB noen retningslinjer/verdier knyttet til involvering av de ansatte i spørsmål som angår grunnleggende lønns- og arbeidsvilkår (der pensjon inngår) i selskap UIB eier?
  2. Hvis UIB har slike retningslinjer/verdier, vil det være nyttig for oss at disse ble gjort kjent for de ansatte i Norce.
  3. Hvis slike retningslinjer/verdier eksisterer, hvilke signal vil universitetsstyret da gi for å sikre at endringen av pensjonsordningen i Norce skjer i tråd med disse retningslinjene/verdiene? Vi tenker da både på innhold og prosess.

Cc til adm.dir. og styreformann i Norce. Vi ber administrasjonen om å videresende denne e-posten til Universitetsstyrets eksterne medlemmer.

Til orientering så har vi henvendt oss til administrerende direktør to ganger om pensjonsspørsmål uten å få svar.