Vi trenger en åpen debatt

Publisert

Graue skriver at forskningssatsningen ved UiB <<skal avgjøres i faglige diskusjoner på institutt og fakultetsnivå, ikke i polemikk i På Høyden>>. Selvsagt har han rett i at makt til avgjørelser ligger hos ledelse og i styrer, men universitetets kjerne er åpenhet og debatt.

Når vi ikke har hatt en slik debatt før, samtidig som størsteparten  av midlene fra Akademiaavtalen har blitt peilet inn mot forskningsområder som kommer den fossile industrien til gode, er det grunn til å løfte denne debatten nå. Vi er mange, både studenter og forskere, som føler det ikke tas tilstrekkelig hensyn til bærekraft og fremtidsretting i universitetenes forskingsprogram.

Universitetets kjerne er åpenhet og debatt.

Jeg bestrider heller ikke Graues utgreiing om at forskningen han viser til kan gjøre utvinningen av disse ressursene mer bærekraftig enn annen oljeindustri. At studenter velger petroleum er heller ikke overraskende, all den tid dette er tilgjengelige studier på universitetene – studier som forespeiler jobbsikkerhet og høy lønn etterpå, og mulighet for å bidra til en bedre oljeindustri. Men er <<mer bærekraftig>> godt nok? Når vi vet hvor lite av karbonbudsjettet som på global basis gjenstår hvis vi skal begrense oppvarmingen til en verden vi kan leve i, er det kurant å spørre hvorfor universitetet skal prioritere denne typen forskning, og rekruttere kloke hoder til en bransje som snarest må fases ut. Det handler ikke om enkeltforskere eller studenter, men om hva klimaforskningen forteller oss, og hvordan vi skal ta konsekvensene av slik kunnskap til det beste for oss alle, nå og i fremtiden. Som samfunnsaktør har universitetet et ansvar, og da handler det mindre om enkeltforskere og mer om hvor man kollektivt ønsker å lede vei.

En slik disputt kan ikke løses uten at vi løfter debatten opp og ut i offentligheten. Derfor tas de nå opp, faglig og saklig, på Matematisk-Naturvitenskaplig Fakultet den 4. mars. NENT kommer dit, sammen med forskere fra mange ulike fagdisipliner. Jeg håper Graue også har mulighet til å delta med sine perspektiv.