Ola M. Johannessen har vært både direktør og styreleder for Nansensenteret. Han er kritisk til at UiB ønsker at senteret skal flytte.
Ola M. Johannessen har vært både direktør og styreleder for Nansensenteret. Han er kritisk til at UiB ønsker at senteret skal flytte.

Flytting av Nansensenteret til UiB

Publisert

Nansensenteret var først lokalisert ved Danmarksplass og flyttet frivilig  til Marineholmen til gunstige kontorlokaler med egen kantine, stort foredragsrom,  kino og egen bygning.

Etter at Rektor Olsen ble valgt og begynte sin  første periode, begynte han middelbart å foreslå at Nansensenteret burde fusjoneres inn i UNI Research,UiB  forskningsselskap, som er et aksjeselskap,før fusjonsbølgen begynte i Norge etter forslag  fra forkningsministeren.

Det neste UiBs ledelse foreslo var at Nansensenteret skulle flytte til UiBs Geofysisk Institutt, hvor Bjerknessenteret for Klimaforskning holder  til, samt UNIRE’s klima-avdeling, som også måtte flytte til Geofysisk Institutt

Nansensenteret har  alltid drevet med andre fagfelt enn bare  klimaforskning, spesielt med fjernmåling fra satelitter og fysisk oceanografi.Nansensenteret har sin egen nasjonale og internasjonale profil og egen effektiv bygning på Marineholmen på 1800 kvadratmeter,og har et godt samarbeid med UiB,UNIRE og Havforskningsinstitittet i Bjerknessenteret. Avstanden til Geofysisk Institutt er på  400 m og  det god komunikasjon både m.h.t.deltagelse i  seminarer og prosjektmøter begge steder. Hvorfor skal da UiBs representanter i Nansensenterets styre arbeide  for flytting ,fra hensiktsmessige lokaler i egen bygning til mindre hensiktsmessige lokaler ved UiBs Geofysisk Institutt, noe som de mange ansatte ved Nansen Senteret ikke ønsker?

Etter min mening vil Nansensenteret miste sin egenart og etterhvert bare bli betraktet som en del av UiB. Et godt råd til Rektor Olsen: La eksterne institutter og de ansatte selv få  bestemme hvor de vil være uten innblanding fra UiBs ledelse.