Gode undervisere bør anerkjennes, ikke bare de aller beste, skriver Nikolai Klæboe.
Gode undervisere bør anerkjennes, ikke bare de aller beste, skriver Nikolai Klæboe.

Debatt: Anerkjenn undervisning

Publisert

Meritteringsordningen Fremragende underviser, ETP (Excellent Teaching Practitioner) er en ordning som sikrer at vitenskapelig ansatte som virkelig kan undervise blir anerkjent på en ny måte i sektoren. En sektor som historisk sett har anerkjent gode forskere i mye større grad enn gode undervisere. I et historisk perspektiv har fokuset på å drive utdanning fra universitetenes og høyskolenes side økt jevnt. Høyere utdanning blir stadig mer allment tilgjengelig, noe man også ser på antallet som fullfører høyere utdanning. Derfor er det på høy tid at man anerkjenner og fremhever de som er best på å faktisk gi studentene best mulig læring underveis i studieløpet. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet var det første fakultetet i Norge som innførte ordningen, og nå burde UiB jobbe for å bli det første universitetet som innfører ordningen på alle fakultetene.

I På Høyden 20. september 2018 ble det rettet kritikk mot at man ved SV-fakultetet ikke hadde kriterier som var målbare nok når det kom til ETP, med fokus på blant annet at det var krav om at man må utvikle sine undervisningsevnener over tid for å kunne bli en “fremragende underviser”. På kort sikt er det mulig at dette kriteriet ikke holder mål, men på lengre sikt må det være et mål at alle ansatte ved UiB jobber med å videreutvikle sin undervisningskompetanse.

Kvalitetsarbeid i utdanningene består av og sikres gjennom en rekke mekanismer og komponenter. Blant annet undervisningsevnene hos underviserne. De beste underviserne har allerede en lidenskap for didaktikk, og vil høyst sannsynlig ha fokus på å videreutvikle kompetansen sin. Det er derfor urimelig å legge listen så høyt at å bli fremragende underviser kun er forbeholdt de underviserne som allerede er langt foran i løypa. En meritteringsordning er til for å gi best mulig læring til studentene, og det er derfor også helt rimelig at de som for eksempel har gått fra å være middelmådige til gode undervisere anerkjennes, selv om de fortsatt ikke har nådd opp til de som er aller best.

Regjeringen har innført krav om at man fra september 2019 skal vektlegge pedagogisk kompetanse ved ansettelser i UH-sektoren. Nyansatte ankommer UiB vel vitende om at de er ansatt på blant annet grunnlag av egenskapene de har som undervisere. Nyansatte har dermed i ansettelsesprosessen bevist at de har et godt grunnlag å bygge videre på, og derfor er det helt naturlig at UiB legger til rette for å belønne at de faktisk utvikler seg videre. På grunn av dette må UiB også legge til rette for at undervisere skal gis mulighet til å delta på kurs eller i kollegiale forum for å utvikle sin egen undervisningskompetanse.

Innføring av ETP-ordningen ved UiB vil ha positive ringvirkninger for UiBs rekruttering av studenter og studentenes fullføringsgrad. Arbeidet med studiene vil bli mer givende hvis man har blitt engasjert gjennom en underviser, og for å få dette til er det nødvendig at underviseren er god på dette området. Et fokus på ordningen utad vil også tiltrekke seg kandidater til UiB, fordi vårt universitet er kjent for å ha gode undervisere.

Ved å innføre ETP anerkjenner UiB god undervisning, og det er noe som ikke kan komme fort nok. Et moderne og fremtidsrettet Universitet vil prioritere undervisning, og UiB er i pole position når det kommer til anerkjennelse av undervisere. Dette må utnyttes.