På Høyden er et viktig universitetspolitisk debattforum, i tråd med den akademiske frihet, mener styret for avisen.
På Høyden er et viktig universitetspolitisk debattforum, i tråd med den akademiske frihet, mener styret for avisen.

Vi trenger både På Høyden og kritisk, nasjonal journalistikk

Publisert

Å få dette til i praksis har derimot ikke vært lett.

Styret har arbeidet for å få til et tettere redaksjonelt samarbeid mellom de redaktørstyrte universitetsavisene i Norge (På Høyden ved UiB, Universitetsavisa ved NTNU og Uniforum ved UiO) og forskning.no. Khrono ved OsloMet har også en plass i et slikt samarbeid. Med eiernes støtte mener vi det fortsatt er mulig å bygge en kraftfull nasjonal samarbeidsplattform for forsknings- og universitetspolitisk debatt og journalistikk.

Vi mener bestemt at den lokale, kritiske journalistikken På Høyden jobber fram er viktig

Beskjeden om at UiB-ledelsen vil legge ned På Høyden, og innlemme Bergens-redaksjonen i Oslo-baserte Khrono, kom derfor svært overraskende. «Nye Khrono» vil avvikle avtaler om sampublisering med andre universitetsaviser, og UiB og OsloMet skal sikres kontroll over avisen også dersom andre institusjoner skulle ønske å slutte seg til. Dermed legges det opp til en redaksjonell praksis og en eierstruktur som høyst sannsynlig vil gjøre Khrono uinteressant som samarbeidspartner for andre. Vi anser denne modellen som lite egnet til å utvikle et nasjonalt organ med gjennomslagskraft.

Ikke minst er redaksjonen på tre personer et viktig motstykke til universitetets rundt 40 kommunika-         sjonsfolk

På Høyden kan dessuten vise til solid og prisvinnende journalistikk, er en godt innarbeidet merkevare ved UiB og består av en redaksjon som rett og slett gjør jobben sin – å være en lokal vaktbikkje innen akademia. Vi mener bestemt at den lokale, kritiske journalistikken På Høyden jobber fram er viktig. Ikke minst er redaksjonen på tre personer et viktig motstykke til universitetets rundt 40 kommunikasjonsfolk, som primært skal vise glansbildet av institusjonen. På Høyden er også et viktig universitetspolitisk debattforum med stor takhøyde, i tråd med den akademiske frihet.

Planen som er skissert fra UiB-ledelsen er at redaktøransvaret mest sannsynlig skal flyttes til Oslo. Dersom dagens På Høyden blir omgjort til et distriktskontor under hovedstadsbaserte Khrono frykter vi dårligere vilkår for den lokale gravejournalistikken.

Det er nettopp det lokale stoffet som engasjerer, på samme måte som vi ser i tradisjonelle media der lokalavisene blomstrer og nasjonale og regionale media sliter

For leserne av På Høyden vil «Nye Khrono» trolig ikke oppleves som like relevant å klikke seg inn på. Det er nettopp det lokale stoffet som engasjerer, på samme måte som vi ser i tradisjonelle media der lokalavisene blomstrer og nasjonale og regionale media sliter.

Det er dessuten høyst uklart om dagens redaksjon skal videreføres eller om styret for «nye Khrono» vil ansette nye folk. Dersom dagens redaksjon oppløses, vil viktig kompetanse gå tapt. Dessuten vil en slik oppløsning framstå som en sanksjon mot den nåværende redaksjonen og de journalistiske prioriteringene dagens redaktør har stått bak.