Artikkelfofatteren finner det underlig at universitetsdirektør Kjell Bernstrøm og rektor ag Rune Olsen ønsker å legge ned På Høyden.
Artikkelfofatteren finner det underlig at universitetsdirektør Kjell Bernstrøm og rektor ag Rune Olsen ønsker å legge ned På Høyden.

Kunsten å ta seg friheter

Publisert

I 2014 ble universitetsavisa På Høyden tildelt ViS-prisen for «kritisk, innsiktsfull og vederheftig forskingsjournalistikk.  Vitenskapsakademiet i Stavanger skrev i begrunnelsen at På Høyden hadde utmerket seg for å ha levert ein konstruktiv og formativ forskingsjournalistikk, og meiner På Høyden har fylt eit tomrom i den offentlege diskusjonen omkring miljø- og klimadebatt. Dette er, etter mitt skjønn, forskningsjournalistikk på høyt nasjonalt plan. Det er også en ansvarlig journalistikk.

Det er underlig at rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, ønsker at På Høyden skal opphøre å eksistere som en fri og uavhengig avis

Det er underlig at rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, ønsker at På Høyden skal opphøre å eksistere som en fri og uavhengig avis. Årsakene til avgjørelsen er uklare. Få dager før hadde På Høyden vært involvert i en episode der en dekan følte seg feilsitert, og redaktør Dag Hellesund ble kalt inn på rektors kontor. Høyst uvanlig, men dette var neppe avgjørende. Det er nærliggende å tro at rektor og ledelsen ved UiB ønsker at På Høyden skal forlate universitetet., og kanskje opplever rektor forholdet som umulig, i hvert fall anstrengt etter en del reportasjer som har avslørt makten og hvordan den ter seg. Her kan ikke en avis være brutal nok.

 Begrunnelsen til rektor er enkel: «Vi ønskjer å ta større ansvar nasjonalt» Her ser han bort fra den betydning På Høyden har hatt nasjonalt som universitetsavis.  Saken om «statoilstipendiatene» spredde seg til Dagens Næringsliv, Morgenbladet og Bergens Tidende. I følge Vitenskapsakademiets komité har På Høyden «drevet saken framover og oppover den nasjonale agendaen» «med en slik kvalitet og en stor grad av vederheftighet og seriøsitet.”

Det er blitt reist kritikk om at Khrono fungerer som talerør for ledelsen ved universitetene

Det er blitt reist kritikk om at Khrono fungerer som talerør for ledelsen ved universitetene.  Etter mitt skjønn fungerer Khrono mer som en studentavis som er opptatt av den huslige sfære, og den er også blitt kalt en «live-blogg» av redaktør i Universitetsavisa, Tore Oksholen: «Khrono fungerer i dag glimrande som ein live blogg for leiarane innanfor sektoren» (Uniforum). I Khrono leser vi at rektor Dag Rune Olsen tar en «selfie» av seg selv i et emosjonelt øyeblikk i Florida. I Khrono får man boltre seg i det søte.

Men da Universitetet i Stavanger ville gi Nils Rune Langeland avskjed presenterte Khrono en journalistikk som ikke hører hjemme noen sted: «Khrono har snakket med ansatte ved universitetet som forteller om at kvinnelige kolleger også skal ha blitt seksuelt trakassert av Langeland både skriftlig, muntlig og fysisk». Langeland opplevde at Khrono ville skade han mest mulig i «noko som likna ein kampanje» Ble etterforskningen av han innstilt, fordi han ikke lenger ble ansett som tilregnelig, eller på grunn av bevisets stilling, Tove Lie? En slik kampanje, helt uten filter, er ufordøyelig og fører til forlegenhet. Jeg finner det underlig at UiB skal presse På Høyden inn under den tidligere høyskoleavisa Khrono. Hardt og brutalt, slik makten ter seg. Saken har verken vært tematisert, diskutert eller problematisert.