Styret skal behandle en sak om ledelsesform på sitt neste møte. Professorene Peter M. Haugan og Kjersti Fløttum (på høyre side av bordet) vil foreløpig ikke si om de ønsker valgt eller ansatt rektor.
Styret skal behandle en sak om ledelsesform på sitt neste møte. Professorene Peter M. Haugan og Kjersti Fløttum (på høyre side av bordet) vil foreløpig ikke si om de ønsker valgt eller ansatt rektor.

Ledelsesform ved UiB

Publisert

På styremøte 2. juni skal universitetsstyret få en vedtakssak om modell for styring og ledelse ved UiB. Selv om vi ennå ikke vet hvordan saken blir lagt frem, vil det handle om å velge mellom å fortsette med valgt rektor med funksjon som styreleder eller å gå over til en modell der styret ansetter rektor mens departementet oppnevner et av de eksterne medlemmene til vervet som styreleder. Som styremedlemmer valgt blant de faste vitenskapelig ansatte har vi blitt oppfordret til å flagge endelig standpunkt i denne saken før styremøtet. Det ønsker vi ikke å gjøre. Det finnes argumenter både for den ene og den andre modellen. Det er viktig at vi som styremedlemmer er åpne for alle momenter som kan legges frem inntil beslutning skal fattes, særlig av respekt for våre styrekolleger og styremøtet som forum. Det ville være uheldig om styrets behandling blir redusert fra en reell og kollegial avveining av forskjellige momenter til en opptelling av stemmer ut fra standpunkt som er tatt på forhånd. Vi er glad for den debatten om styreform som har gått både nasjonalt og lokalt og følger med så godt vi kan for å være best mulig rustet før styremøtet.