Nedbygging eller faglig satsing?

Publisert

Mandag morgen (25.10.) publiserer På Høyden artikkelen ”Vil legge ned journalistikk-studiet”. Ingressen, plassert under et stort bilde av det som kan bli Media City Bergen, forteller at ikke bare journalistikkstudiet, men også BA-programmene nye medier og film- & tv-produksjon skal legges ned og erstattes av noe annet.

En leser som bruker tre minutter på artikkelen, vil se at hovedsaken ikke er avvikling av verken journalistikkutdanningene eller andre studer, men planer om en betydelig faglig satsting på moderne, praksisorienterte medieutdanninger med base i den planlagte mediebyen i Bergen. Det handler om å legge noe ned for å bygge opp noe nytt og fremtidsrettet. Det handler om et stort faglig prosjekt fagmiljøet har arbeidet med over lang tid.

Overskrift og ingress former det meningsinnholdet mange lesere sitter igjen med.  Og på nettet er det nettopp anslaget som sirkulerer i nyhetsvarsler og gjengis på andre nettsteder, som på Forskning.no. Også andre mediers journalister, nøyer seg gjerne med overskrift og ingress, noe undertegnede har fått bekreftet i denne saken.

For å tøyle journalistiske og kommersielle impulser til friske anslag, har pressen formulert en kjøreregel i sitt etiske regelverk: ”Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet” (§4.4.).

Da en kollega gjorde meg oppmerksom på artikkelen, tok jeg en telefon til redaksjonen. Siden journalisten ikke var inne, ble jeg satt over til redaktøren. I lys av den siste tids debatt rundt journalistikkprogrammet, forsto han min uro over overskriften. Men som han treffende sa: ”Vi har jo dekning for den!” Likevel, en time senere var ordet ”dagens” føyd til i tittelen.

Hvorfor velger På Høyden denne vinklingen? Siden det ikke kan være kommersielle grunner, antar jeg det må det ligge en grundig journalistisk vurdering bak?

(Illustrasjon: Entra OPF Utvikling / MAD Arkitekter / Placebo Effects)