SiB blir til Samskipnaden på Vestlandet, men ønskjer ikkje å endre logo, då det er venta å koste millionar av kroner.
SiB blir til Samskipnaden på Vestlandet, men ønskjer ikkje å endre logo, då det er venta å koste millionar av kroner.

Om domeneeierskap

Publisert

I sitt innlegg i På Høyden 2. februar stiller Knut Almås Anfinset spørsmål ved mitt eierskap til domenet sspv.no og setter det i tilknytning til saken om profilering av Studentsamskipnaden på Vestlandet som skal behandles på styremøtet i samskipnaden i går. Jeg vil her oppklare de momenter som Anfinset stiller spørsmål ved som angår min rolle ved domeneeierskapet.

Det stemmer som Anfinset skriver at domenet sspv.no ble kjøpt av meg den 20.09.16. I tillegg til sspv.no eier jeg også domenene studentpolitikk.no, studentvalg.no i tillegg til en rekke andre domener som grenser opp mot studentpolitikken. Domeneierskapene er således i tilknytning til min interesse for studentpolitikk. Sistnevnte, studentvalg.no, blir overført Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen til benyttelse i gjennomføringen av studentvalg på Universitetet. Overføringen skjer selvsagt vederlagsfritt, og det verken har vært eller er noen intensjoner om å berike seg på disse domenene fra min side, dersom det skulle stilles tvil ved det. Ved kjøp av norske domener stilles det dessuten krav fra myndighetenes side om at domenespekulering ikke skal forekomme, og at domeneeierskapet således kan overstyres fra statlig side.

Fra min side har det heller ikke vært gjort noen forsøk på å holde sspv eller andre alternative forkortelser utenfor sakspapirene til styret slik Anfinset ser ut til å stille spørsmål ved. Saksfremstillingen som sådan er heller ikke noe styreleder involveres i forkant av styremøtene. For ordens skyld kan det nevnes at domenet selvsagt er tilgjengelig dersom samskipnaden ønsker å disponere dette. Dette vil jeg også opplyse om i dagens styremøte.