Stillingen i komposisjon ved Griegakademiet er stoppet. Bildet er fra da BIT20 spilte verk av Griegakademiets komposisjonsstudenter.
Stillingen i komposisjon ved Griegakademiet er stoppet. Bildet er fra da BIT20 spilte verk av Griegakademiets komposisjonsstudenter.

Komposisjon ved UiB

Publisert

Flere representanter for Bergens musikk- og komponistmiljø forteller i et leserbrev at komposisjonsutdanningen ved UiB er truet etter at styret for Det humanistiske fakultet vedtok å stoppe en utlysningsprosess. Som styreleder ønsker jeg kort å redegjøre for bakgrunnen for denne vanskelige beslutningen.

De siste to årene har fakultetet fått svekket økonomi. For å komme i balanse, har fakultetsstyret bestemt at det ikke skal foretas ansettelser i nye faste stillinger i 2016. Den krevende økonomien rammer altså ikke bare komposisjonstillingen, men hele fakultetet, uavhengig av institutt-tilhørighet. Også andre stillinger har blitt stoppet.

Det er derimot viktig å understreke at dette i de fleste tilfeller dreier seg om utsettelser – stillingene skal tas opp til ny vurdering i budsjettet for 2017. Vi skal nå gå kritisk gjennom dimensjoneringen og sammensetningen av fagene og studietilbudene våre. Fakultetet vil i løpet av året foreta en helhetsvurdering og deretter prioritere i lys av kommende års budsjetter.  

Grieg kommer til å være en viktig del av UiB også i årene som kommer.