Studenter i Sogn og Fjordane får det ikke noe bedre av en fusjon, tror Røynda-redaktør Kristoffer Skarstein. Foto: Dag Hellesund
Studenter i Sogn og Fjordane får det ikke noe bedre av en fusjon, tror Røynda-redaktør Kristoffer Skarstein. Foto: Dag Hellesund

Tid for å ytre

Publisert

Fremtidsvisjonen, mulighetene og de nye ideene er en oppgave de selv har gitt videre til interimstyret. Frem mot 9. juni er høgskolestyrene sin oppgave å sikre at deres institusjon tjener på denne fusjonen. Se til at ikke utfordringene en fusjon byr på er større enn merverdien og gevinsten. Dette skal sikres gjennom fusjonsplattformen, avtalen som i dag er en blanding av svevende skyer og konkrete tiltak.

Jeg er ikke prinsipielt imot fusjon, det har jeg aldri vært. Jeg har derimot vært en av skeptikerne til Studentparlamentet ved HiSF sine klare ytringer mot. Jeg har blitt intervjuet av Sogn Avis der jeg blant annet sa at det å si nei til fusjonsforhandlinger var å si nei til å snakke sammen, at en fusjon kanskje kunne bli bra for oss. Men vi har fulgt saken tett, fulgt opp parlamentet, diskutert med rektor, styremedlemmer, medstudenter og andre. Dette er ikke en fusjon verken jeg eller 87% av mine medstudenter tror vil være til HiSF sitt beste!

Forhandlingene har så vidt meg bekjent gått veldig bra mellom de tre institusjonene. Og har jeg forstått leder av Studentparlamentet ved HiSF riktig, er også studentenes samarbeid mellom institusjonene veldig bra. Alle har evnen til å tenke fremover, det er det letteste. De færreste tør å vise skepsis, utfordre og slakte i den offentlige debatten. Dette er ikke et angrep på verken institusjon eller person fra min side, selv om det kan virke som om det ble oppfattet slik. Jeg mener, offentlig, at avtalen som ligger på bordet i dag ikke sikrer meg noen som helst gevinst dersom jeg var student ved Vestlandshøgskulen om fem år.

Riisøen og Bødtker påstår at alle tre vil bidra positivt inn i en fusjon, og at synergien av tre er større når vi er sammen. HiSF har i alle fall ingen overskudd av bygg-areal å dele, tvert om trenger vi nytt bygg i Førde. Hvordan skal våre fagmiljøer få synergi av å være større, når telefon-, video- og mailkommunikasjon er like enkelt i dag som om vi var fusjonert? Og at den geografiske avstanden ikke bare inneholder fire timers kjøretid mellom Førde og Bergen, og ennå lengre til Haugesund, men også en god porsjon kansellerte flyavganger og vedlikehold av tuneller.

Forskningsmiljøene kan fortsatt samarbeide selv om vi ikke fusjonerer, de gjør jo allerede det i dag. Vi kan fortsatt ta vare på samfunnsoppdraget vårt, selv om vi ikke fusjonerer. HiSF har allerede god kontakt med næringlivet, det er hele bakgrunnen for HiSF sin eksistens. Man ønsket å ha en kunnskapsarena i Sogn, for også å styrke det lokale næringslivet.

Når ikke dagens høgskolestyrer tør å ta tak i de største, styggeste ulvene, som avdelinger og ledelse i forkant av 9.juni, er vi ikke gitt noe garanti for at dette gir gevinst. Hvordan den nye institusjonen vil se ut og være organisert, blir avgjørende for hvordan den skal driftes. Daglig drift av den eventuelle nye institusjonen, det er oss. Studentene. Tror dere en fusjon er enkelt og billig? Det tror ikke jeg.

Det overrasker meg heller ikke at Riisøen og Bødtker ikke deler min bekymring, fordi de sitter midt i gulløyet. Vestlandshøgskolen vil ledes fra Bergen, det nye studentparlamentet vil antakeligvis ledes fra Bergen, om studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane blir slått sammen med SiB vil også den nye, fusjonerte samskipnaden drives fra Bergen. Avmakt og sentralisering, fusjonen vil gjøre at Sogn og Fjordane taper terreng uansett hvor godt vi liker hverandre i utgangspunktet.

Jeg blir ikke veldig overrasket om også disse fagpersonene havner i Bergen

Det er riktig at man tar sikte på at ingen ansatte skal trenge å flytte på seg, eller risikere jobben sin, i hvert fall ikke med det første. Men hva skjer på sikt? Hva skjer den dagen Vestlandshøgskolen skal prioritere å spare penger, hvor vil det kuttes?  Hva skjer når Vestlandshøgskolen skal investere i de beste forskerne og foreleserne, hvor havner de? Vi vet ikke, hverken jeg eller Riisøen og Bødtker har noe anelse om hvordan den nye institusjonen vil prioritere. Men, og man kan gjerne diskutere hvor vidt det er en kvalifisert gjetning eller ikke, jeg blir ikke veldig overrasket om også disse fagpersonene havner i Bergen og at jeg og mine medstudenter i Sogn og Fjordane vil få disse forelesningene på stream.

Lærerutdanningen nevnes ikke bare spesifikt i Riisøen og Bødtkers artikkel, men også i fusjonsplattformen. Er det virkelig noen der ute som tror at departementet vil legge ned lærerutdanningen i Sogndal dersom det ikke blir fusjon? Går hele HiSF i ring rundt lærerutdanningen? Nei.  Tomme trusler fra våre eiere, kunnskapsdepartementet. De har det travelt. Vi har en hel studieportefølje vi må sikre at får noe ut av fusjonen, en portefølje som Bødtker og Riisøen peker på selv, ikke helt samsvarer. Lærerutdanningen kan ikke være eneste grunn for til å frata HiSF beslutningsmyndighet og handlingsrom.