Et arrangement om Leonardo da Vinci under forskningsdagene skaper debatt. Bildet er av da Vinci-statuen i Milano. Foto: flickr.com/Alexander Davey
Et arrangement om Leonardo da Vinci under forskningsdagene skaper debatt. Bildet er av da Vinci-statuen i Milano. Foto: flickr.com/Alexander Davey

På Høyden forkludrer mitt innlegg

Meining: På Høyden forkludrer mitt innlegg om Leonardo-symposiet ved å gi det en tendensiøs og fordømmende overskrift.

Publisert

Min egen overskrift var «Er den betydelige norske Leonardo-forskningen fullstendig glemt?» Redaksjonen har åpenbart funnet dette for harmløst og har isteden valgt teksten «Overfladisk og klisjépreget Leonardo-symposium».

Fortjener honnør

Ordene er riktignok tatt fra innlegget, men – som enhver kan se – gjaldt de kun den svakeste delen av arrangementet, ikke helheten. Svakhetene ble mer enn oppveid av det høyst interessante foredraget i midten. Alt i alt fortjener professor Marco Gargiulo honnør for initiativet. Innlegget var heller ikke rettet til ham, men til akademia, nærmere bestemt UiB. Jeg slår ikke noe fast, men spør forsiktig, hadde ikke dette vært en mulighet ...? (osv.).

Skulle deltatt

Det er riktig som professoren sier, at jeg egentlig skulle ha deltatt. Foranledningen var en epost fra meg til Gargiulo 6.9. hvor jeg gjorde oppmerksom på den norske Leonardo-forskningen. Professoren var meget imøtekommende og inviterte meg generøst til å delta. De følgende dagene brukte jeg til å forberede et brukbart innlegg, jeg kontaktet blant annet UBBs spesialsamlinger, som eier ett bind av det store anatomiverket. Et par fotos fra dette syntes jeg burde være med, og jeg fikk tilsagn fra ansvarlig hold om at man ville kunne lage gode, profesjonelle bilder (til erstatning for mine selvgjorte amatørfotos).

Men et slikt innslag, om enn så kort, må jo prøvekjøres og tilpasses resten av arrangementet. Når det kom til stykket, viste det seg at noe slikt ikke ble aktuelt, isteden fikk jeg tilbud om en kort samtale umiddelbart foran arrangementet den 19. september. Dette sa jeg nei til.