Figuren viser hvor forskjellig temperaturen var for  3-5 millioner år sammenlignet med i dag. Det mest slående er betydelig varmere polare områder.
Figuren viser hvor forskjellig temperaturen var for 3-5 millioner år sammenlignet med i dag. Det mest slående er betydelig varmere polare områder.

Het klode - gammelt nytt

Publisert

Hvem: Manfred Mudelsee, Torsten Bickert, Caroline H. Lear og Gerrit Lohmann

Hva: Cenozoic climate changes: A review based on time series analysis of marine benthic 18O records.

Forskningen bak

Hvem: Manfred Mudelsee, Torsten Bickert, Caroline H. Lear og Gerrit Lohmann

Hva: Cenozoic climate changes: A review based on time series analysis of marine benthic 18O records.

Hvor: Reviews of Geophysics, 11 August, 2014.

Hvem: R.D. Norris, S.K., Turner, P.M. Hull og A. Ridgwell

Hva: Marine Ecosystem Responses to Cenozoic Global Change

Hvor: Science, 2 August, 2013.

Hvor: Reviews of Geophysics, 11 August, 2014.

Hvem: R.D. Norris, S.K., Turner, P.M. Hull og A. Ridgwell

Hva: Marine Ecosystem Responses to Cenozoic Global Change

Hvor: Science, 2 August, 2013.