Ny klimautsending med gamle svar

Publisert

Stoltenberg pekte på at verdens fattigdom og klimaendringene må løses samtidig, men gav ingen svar på hvordan. Han mener at vi ikke kan si til fattige land at de må slutte å bruke kull. Samtidig støtter han full kjør i norsk olje- og gassutvinning og har få motforestillinger mot kullproduksjon på Svalbard. Dette samsvarer dårlig med etablert kunnskap som viser at klimautviklingen blir meget farlig hvis verken rike eller fattige land raskt begrenser utvinning av fossile brennstoff.

Historien har vist at løsningene for reduserte utslipp som Stoltenberg peker på, omsettelige klimakvoter, CCS (carbon capture and storage) og reduserte avskoging, på langt nær er tilstrekkelige. Det som er nødvendig er en energirevolusjon med rask reduksjon av fossilavhengighet i rike land og vekst basert fornybar energi i fattige land. Denne viktigste forutsetningen for å unngå en klimakrise, nevnte han ikke på møtet i Bergen.

Han nevnte heller ikke at hvis utslippene fortsetter som nå, vil verdens karbonbudsjett svarende til en rimelig sjanse for mindre enn to graders oppvarming være oppbrukt på under tjue år. Fossilindustrien planlegger å bruke rundt fire ganger så mye. Hvis politikerne lar oljeprodusentene få det som de vil, er klimakatastrofale klimaskader et sikkert resultat.

Oljeindustriens utvinningsmål er hovedproblemet. Forhandlingene på globalt nivå burde derfor dreie seg om å sette et tak på global utvinning av fossile brennstoff. Taket må svare til karbonbudsjettet for togradersmålet. Gitt politisk vilje er det fullt mulig å kontrollere utvinningen fra alle store produsenter av fossile brennstoff. Restbudsjettet for karbonbruk gir rom for bare et par års produksjon på dagens nivå, før utvinningen raskt må reduseres og gå mot null på mindre enn 40 år.