Kom an, belit dokker!

Publisert

Jeg viser til innlegg http://pahoyden.no/debatt/2014/02/storre-krav-til-presisjon-i-etikkdebatten. Jeg fastholder at jeg ikke har sagt noe om at UiB skal “legge føringer for hvem forskerne her skal samarbeide med og hva de skal forske på, og slik svekke forskningsfriheten” (sitat fra Tanja Barth som ønsker å diskutere nettopp dette). Jeg har derimot uttalt at jeg ikke kan se at forskning med formål å finne mer fossilt brensel bidrar til bærekraftig utvikling. Jeg har invitert til debatt om kunnskapsgrunnlaget for dette standpunktet.

Hvis man så kommer til samme konklusjon som meg, hvilke konsekvenser kan det ha? Jeg har argumentert for at UiB ikke bør stimulere slik forskning. Men jeg har aldri sagt at UiB skal forby sine ansatte å tenke på temaet eller forby dem å ha kontakter utenfor UiB om temaet. Jeg ber om å bli trodd på at prinsippet om akademisk frihet ikke er noe jeg oppdaget i forrige uke. Mitt ønske om presisjon retter seg mot å kunne se forskjell på hva som skal til for henholdsvis (i) å la være å stimulere noe og (ii) å aktivt forby det.