Psykologisk fakultet får ikke toppkarakter for behandlingen av eksamensklager, skriver studentene.
Psykologisk fakultet får ikke toppkarakter for behandlingen av eksamensklager, skriver studentene.

Kjære psykologisk fakultet

Publisert

Først av alt skriver dere om opptaksordningen ved fakultetet. Saken Tobine Zakariassen tok opp gjelder derimot ikke opptak, men fastsetting av karakter. Det er klart at når dere går så langt utenfor tema, så må dere være forberedt på at dette vil trekke ned.

http://www.bt.no/meninger/debatt/Takk-for-meg_-psykologisk-fakultet-3426250.html

Det neste dere trekker inn er en forklaring av hvordan sensurordningen fungerer. Dere skriver en plausibel forklaring på hvordan det kan ha seg slik at en student kan gå fra B til F når samme eksamensoppgave vurderes av forskjellige sensorer. Det er godt skrevet, det skal dere ha, men dere misforstår dessverre oppgaven. Dere må huske at det i universitets- og høyskoleloven er bestemt at fakultetet skal “sørge for at kandidatens kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte” (§ 3-9 (1)). Da holder det ikke at dere kan godtgjøre hvorfor en student kan gå fra B til F. Dere har rett og slett ikke forstått primæroppgaven – dere skal ha et prøvingssystem hvor så store svingninger er umulig.

Så skriver dere litt om antall eksamener ved fakultetet. Det er ikke fullt så interessant og ligger helt i grenseland av tema. Det virker som dere prøver å knytte dette til antall omgjorte karakterer etter klagesensur. Det er en fin kobling, men dere er dessverre på villspor i den videre argumentasjonen, eller mangel på sådan. Dere skriver at “de fleste beholder samme karakter”, samtidig som dere påpeker at én fjerdedel går opp i karakter og én fjerdedel går ned. Det vil si at halvparten av karakterene blir omgjort. I et klagesystem er det en urovekkende stor andel omgjøringer. Når kun halvparten av karakterene er riktige er det er all grunn til å bli bekymret. I besvarelsen deres har dere ikke reflektert over dette, og det virker egentlig ikke som om dere tar dette inn over dere i det hele tatt. Da viser dere dessverre ingen evne til refleksjon.

Til sist trekker dere inn hvilken viktig rettighet klagesensur er for studentene. Det er et godt poeng, men det dere skriver om selve klagesensuren er dessverre ikke riktig. Dere skriver at “klagesensur sikrer likebehandling” og det er feil. Blind klagesensur, slik vi har i dag, sikrer ikke likebehandling. Likebehandling sikres ved såkalt sensorveiledning og nivåkontroll. Sensorveiledning, som vi har fått opplyst at dere ikke benytter, er en slags fasit som sensorene bruker for å rette oppgaven. Når det er mange besvarelser og mange forskjellige sensorer, er sensorveiledning helt nødvendig for å sikre at sensorene legger samme vurdering til grunn. Nivåkontroll, som vi også har fått opplyst at dere ikke alltid benytter, går ut på at de nye klagesensorene får overlevert noen av de andre anonymiserte oppgavene, med fastsatt karakter. Det gjøres for at de skal vurdere studenten som har klaget sin oppgave like strengt eller mildt som de andre oppgavene er vurdert. Det er forståelig at dere ikke er så gode på dette med likebehandling og sånn, det er ganske vanskelig, men det er tross alt pensum, så her må dere regne med en del trekk.

Alt i alt kan vi ikke se noen grunn til å gi oppgaven ståkarakter. Bedømmelsen på besvarelsen må dessverre bli F. Dersom dere er uenig i denne vurderingen kan dere alltids klage. Hvem vet, kanskje får dere toppkarakter da.