Rektor Dag Rune Olsen er valgt av de ansatte ved UiB. Da han ble valgt, var det allerede kjent at Oddrun Samdal (til venstre) skulle være en av viserektorene.
Rektor Dag Rune Olsen er valgt av de ansatte ved UiB. Da han ble valgt, var det allerede kjent at Oddrun Samdal (til venstre) skulle være en av viserektorene.

Ja til universitets-demokratiet

Publisert

I et innlegg skriver Fløttum og Haugan at de ikke ønsker å gi uttrykk for et endelig standpunkt før styremøtet avholdes 2. juni. Representantene Haugan og Fløttum er valgt, og skal representere UiB og dets ansatte. De er dermed en del av universitetsdemokratiet. Haugan har ved tidligere anledninger gitt sterkt uttrykk for at han ønsker å gå bort fra dagens ledelsesmodell. Det at han nå, flere år senere, ikke ønsker å diskutere eller oppgi sitt foreløpige standpunkt er ikke lett å forstå for mange av oss velgere, og det bidrar iallfall ikke til et transparent universitetsdemokrati. Like lite som vi ønsker politikere som på en uforståelig måte skifter standpunkt etter å ha blitt valgt (noe Bergen er altfor godt kjent med, også etter siste valg), ønsker vi valgte representanter i universitetsstyret som heller mot slik oppførsel.

Så vidt jeg har forstått det som skrives, har Fløttum og Haugan tre muligheter:

1. De kan støtte valgt rektor som også er styreleder.

2. De kan støtte ansatt rektor (av styret) der styreleder er ansatt av departementet.

3. De kan be om ytterligere utsettelse.

Etter styremøtet vil ethvert alternativ annet enn 3 fremstå som lite gjennomtenkt, da det vil se ut som om det har blitt gjort iløpet av noen få timer eller som en del av et hemmelighetskremmeri som velgerne ikke kan forstå motivasjonen bak. På den andre side, dersom alternativ 3 fører til at styret vedtar alternativ 1 eller 2 (dersom mulig), så har Haugan og Fløttum faktisk støttet 1 eller 2, som bare forsterker det uheldige inntrykket. Uansett hvilket valg de tar, så er det et dårlig valg for universitetsdemokratiet dersom de ikke kan diskutere hva de tenker i åpent lende i forkant av beslutningen. Jeg oppfordrer derfor representantene på det sterkeste å i det minste forklare for oss velgere hvilke faktorer de legger vekt på og vurderer i forkant av styremøtet.

Hansen støtter i et innlegg fremgangsmåten til Haugan og Fløttum, med det argumentet at “de synes å ville lytte og vurdere før de velger standpunkt”. Det er ingen motsetning mellom å lytte og samtidig delta i den offentlige debatten, så argumentasjonen som leder til denne støtten er uforståelig for meg. Og hvem er det man skal lytte til, er det styret eller de ansatte som valgte representantene?

I motsetning til Hansen synes jeg den 'særnorske' modellen med valgt rektor er en styrke for UiB, og gir god adgang til å sikre dets faglige og samfunnsbyggende utvikling. Universitetets utvikling styres i dag allerede av mange eksterne samfunnsfaktorer (tilgangen på forskningsmidler, etc), og det ville være et tap om godt kvalifiserte studenter og ansatte på UiB skulle miste også denne muligheten til å definere egen utvikling. Denne debatten og det omliggende engasjementet synes for meg å peke i retning av at man bør ytterligere styrke universitetsdemokratiet, ikke svekke det, blant annet ved å fortsette med valgt rektor. Ytterlige gode argumenter, etter min mening, for valgt rektor ble gitt av Bakke.