UiB-rektor, Dag Rune Olsen, er stort sett fornøyd med statsbudsjettet når det gjelder Universitetet i Bergen. Foto: Njord Svendsen
UiB-rektor, Dag Rune Olsen, er stort sett fornøyd med statsbudsjettet når det gjelder Universitetet i Bergen. Foto: Njord Svendsen

Slik påvirker budsjettet UiB

Universitetet i Bergen får mer penger, men det blir også kutt.

Publisert Sist oppdatert

Rektor Dag Rune Olsen var mandag på plass i Oslo for å få med seg presentasjonen av forslag til statsbudsjettet for 2020, også i kraft av å være leder i Universitets- og høgskolerådet (UHR). I etterkant er det stort sett en fornøyd rektor På Høyden snakker med.

Tall for Universitetet i Bergen

Mandag ble forslag for statsbudsjett for 2020 lagt frem. Dette er noen av tallene som gjelder Universitetet i Bergen:

  • 3.747.347.000 kroner i budsjettforslag for 2020 for UiB. Saldert budsjett i 2019 er på 3.607.774.000.
  • Økning på 1.000.000 kroner til å drifte og utvikle tidsskriftet Nordic journal of Digital
  • Økning på 2.000.000 kroner til å drifte og utvikle Kart i skolen og Miljølære.no
  • Økning på 20.377.000 kroner som følge av opptrapping av nye studieplasser tildelt i perioden 2015-2019.
  • Økning på 114.695.000 kroner som følge av prisjustering.
  • Reduksjon på 4.233.000 kroner som følge av utfasing av midlertidige rekrutteringsstillinger i 2016.
  • Reduksjon på 600.000 kroner knyttet til finansiering av fagsystemet SPREK.
  • Reduksjon på 18.155.000 kroner som følge av avbyråkratiserings- og effektiverseringsreformen.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

— Vi får en liten økning i budsjettet til UiB på grunn av antall studenter som har avlagt studiepoeng hos oss. Det er vi fornøyd med, sier Olsen.

Usikker på Griegakademiet

I 2019 lå det prosjekteringsmidler inne i statsbudsjettet for planleggingen av å flytte til et nybygg på Møllendal for Griegakademiet. De midlene har ikke Olsen sporet opp i det nye statsbudsjett.

— Så langt har vi ikke greid å spore noen prosjekteringsmidler for Griegakademiet for 2020, sier han.

Han understreker at det kan være innunder Statsbygg sitt budsjett, men antar at det vil ta noen dager før de får svar på det.

— Dersom det ikke er midler til det så stopper prosjektet litt opp. Det er ikke snakk om store summer, men det bekymringsverdig dersom vi ikke kan få en fremdrift på prosjektet.

Arbeidet med bygget kan ikke starte før det planlagte bybanestoppet er ferdig. Bygget skal bygges og eies av Statsbygg.

Husleiekutt påvirker ikke UiB

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) lanserte for to uker siden statenslokaler.no. Her finner man en oversikt over hva staten eier og leier. Samtidig kom det en lekkasje fra statsbudsjettet om et ønske om kutte statens leiekostnader i det private leiemarkedet med 15 prosent.

— Vi var litt bekymret når Mæland kom med dette. Vi var usikker på om det ville bety noe for eiendomsmassene for oss. Men vi fikk forsikringer fra statsråden om at dette ikke ville påvirke oss. Det er vi glad for, sier Olsen.

UiB får ifølge budsjettet ti nye studieplasser som skal være med å bidra til at Norge har nok kompetanse innenfor teknologi og det grønne skiftet.

— Det er ikke mange plasser og påvirker oss ikke i stor grad, men det er alltid gledelig å kunne være med å utdanne nye fornuftige folk til samfunnet, sier rektoren.