UiB vil lage spionasjeliste

Publisert

– Vi har kanskje ikke tatt tilstrekkelig inn over oss i hvilken grad departementet betrakter våre studier som følsomme. Det sier rektor Dag Rune Olsen på bakgrunn av KDs påminning om universitetets ansvar for å hindre ulovlig kunnskapsoverføring til Iran og Nord-Korea. Rektor tar initiativ til å lage liste over sensitive studier.

Mandag 7. april arrangerer Kunnskapsdepartementet et seminar om ulovlig kunnskapsoverføring, sammen med Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Utenriksdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Målet er å hindre spionasje. 

Lukket møte
– Bakgrunnen for møtet er at KD, UD, PST og JD ønsker å orientere universitets- og høyskolesektoren om institusjonenes plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen eller leveringsmidler for slike til studenter fra Iran og Nord-Korea. Departementet har nylig sendt ut et brev om dette. Det vil bli gitt presentasjoner fra UD, JD og PST og institusjonene har anledning til å komme med spørsmål, opplyser KDs kommunikasjonsavdeling.

Flere nyhetsredaksjoner skal ha ønsket å delta på møtet. Det får de ikke.

– Dette er et internt møte og det vil derfor ikke være anledning for pressen å delta på dette.

Vil lage liste over følsomme studier
– Vi har kanskje ikke tatt tilstrekkelig inn over oss i hvilken grad departementet betrakter våre studier som følsomme.

Rektor Dag Rune Olsen varsler at universitetsledelsen vil bruke tid på å sette seg grundig inn i reglene denne våren i lys av brevet som i forrige uke gikk ut til institusjonene.

– Skal iranere få studere hos oss, trenger de først og fremst oppholdstillatelse gjennom UDI. Fagmiljøene rapporterer tilbake om at dette ofte tar svært lang tid. Vi er klar over at det gjøres vurderinger.  

UiBs har ikke faste møter med PST. Sikkerhetstjenesten tar gjerne direkte kontakt med fagmiljøer om enkeltpersoner, i følge rektoren. UiB har heller ikke spesiell fokus på iranske søkere. Universitetet har ikke begynt arbeidet med å identifisere sensitive studier, slik KD ber institusjonene om.

– Vi bør i lys av brevet ta en gjennomgang og lage liste over studier vi tror kan omfattes av [sanksjonsforskriften.] (Journ.anm.).

Diskusjon på neste rektor-stormøte
UiB har, etter Olsens kjennskap, ikke nektet enkeltpersoner opptak med hjemmel i ulovlig kunnskapsoverføring. Men søkere kan ha blitt nektet oppholdstillatelse gjennom UDI, før det har kommet så langt som til opptak.

– Universitetet i Bergen opptrer i henhold til de lover, regler og påbud vi får fra eier, men det er ikke vi som utøver norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Olsen åpner for å diskutere en mulig felles universitetsholdning og -praksis for å følge opp ulovlig kunnskapsoverføring på neste, nasjonale rektormøte for breddeuniversitetene i mai.

Akademisk filter
Storbritannia var tidlig ute med å etablere et <<akademisk filter>> mot spionasje. Landet laget i 2007 <<Academic Technology Approval Scheme>> (ATAS) . Alle ikke-EØS-borgere må søke om godkjenning for å kunne få opptak på visse studier på høyere nivå. Listen er relativt omfattende, ikke bare åpenbare sensitive fagområder som atom- og kjernefysikk, men også fagområder som medisinsk toksikologi og mikrobiologi, veterinærstudier, og matematikk, informatikk, og genetikk på høyere nivå.

Ved NTNU måtte nylig en iransk doktorgradsstipendiat reise hjem før han hadde kommet ordentlig i gang med avhandlingen innen offshore vindteknologi, etter å ha blitt nektet oppholdstillatelse.