Møtet finn stad på Museplassen 1, i styrerommet. Foto: Tor Farstad
Møtet finn stad på Museplassen 1, i styrerommet. Foto: Tor Farstad

UiB-styret skal diskutera studentopptak og nordområda

Handlingsplan for nordområda er eitt av temaa når universitetstyret samlast torsdag.

Publisert

Styret ved UiB har haustens andre møte torsdag. I tillegg til saker om rekruttering av direktør og ombygging av Nygårdsgaten 5, som På Høyden allereie har skrive om, skal styret mellom anna debattera handlingsplan for nordområda, status for studentopptak og open tilgang til vitskapelege artiklar.

Møtestart er klokka 10, og du ser møtet her.

Dette er sakslista:

77/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 78/19 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 29.8.2019 S 79/19 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv.
S 80/19 Økonomirapport 2. tertial
S 81/19 Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2019
S 82/19 Langtidsbudsjett 2020-2025
S 83/19 Handlingsplan for nordområdene
S 84/19 Status for studentopptaket høsten 2019
S 85/19 Forskerutdanningsmeldingen 2018
S 86/19 Status og utviklinger i forhandlinger om nasjonale
konsortieavtaler for åpen tilgang til vitenskapelige artikler
S 87/19 Organisering for en styrket etter- og videreutdanningsvirksomhet
S 88/19 Rehabilitering av Nygårdsgaten 5 - visjon for en helhetlig administrasjon og plan for byggeprosjekt
S 89/19 Årsrapport fra læringsmiljøutvalget 2018/2019
S 90/19 Internkontroll og kvalitetssikring ved UiBs opplæringsklinikker S 91/19 Rekruttering av ny universitetsdirektør
S 92/19 Universitetsdirektøren si måloppnåing 2019
S 93/19 Ansettelse av forskningsdirektør (1475 instituttleder) på remål ved Sars International Centre for Marine Molecular Biology - Unntatt offentlighet