Konfutse-instituttet har fått nye lokaler i Folkets Hus sentralt i Bergen. De betales av Universitetet i Bergen. Instituttet holder stengt i ferien. Foto: Njord V. Svendsen
Konfutse-instituttet har fått nye lokaler i Folkets Hus sentralt i Bergen. De betales av Universitetet i Bergen. Instituttet holder stengt i ferien. Foto: Njord V. Svendsen

«Prisen for UiBs Kina-samarbeid er selvsensur»

Publisert

«Det kinesisk-finansierte Konfutse-instituttet ved UiB er en vanskapning. Det er nettopp slike bindinger et fritt universitet skal unngå».

Utsagnet kommer fra forfatter og Kina-ekspert Torbjørn Færøvik på UiB-rektor Dag Rune Olsens Facebook-vegg.

Universitetenes forhold til kinesiske samarbeidspartnere er igjen i søkelyset etter at Khrono publiserte en rapport fra Utenriksdepartementet (UD) om de kinesiske Konfutse-instituttene, sendt fra Den norske ambassaden i Beijing. Notatet har tittelen «Konfucius-institutter – et redskap i Kinas myke maktutøvelse».

Det er faren for sensur, selvsensur og kompromittering av den akademiske friheten som ifølge rapporten har ført til at Konfutse-institutter i blant annet USA, Canada, Frankrike Sverige er blitt nedlagt fordi arbeidsformen er «kommet i konflikt med lærestedenes grunnleggende verdier, som akademisk frihet».

Universitetet i Bergen er per i dag det eneste norske universitetet som samarbeider og har et Konfutse-institutt integrert i institusjonen.

– En vanskapning

«Til alt hell har ingen andre høyrere læresteder i Norge gått med på en tilsvarende ordning», skriver Færøvik på Facebook.

Og videre:

«Beklager, Dag Rune, men UiB må betale en pris for sitt Kina-engasjement, og denne prisen er selvsensur. At norske akademikere har havnet i en slik situasjon, er bare trist. Og mens jeg har deg «på tråden»: Det kinesisk-finansierte Konfutse-instituttet ved UiB er en vanskapning».

Også rapporten fra UD peker på at de kinesiske instituttene skiller seg fra andre lands kultur- og språkinstitusjoner, som det franske Alliance Francaise og det tyske Goethe-instituttet, ved at de knytter seg direkte til akademiske institusjoner i landene de opererer i:

Instituttene «ønsker å fremstå som uavhengige kulturinstitusjoner, men knytter seg i realiteten tett til partnerinstitusjonen i vertslandet, og er i stor grad politisk kontrollert fra Beijing», heter det i rapporten.

– Stiftelse sikrer uavhengighet

UiB-rektoren mener UD-rapporten blir faktisk feil i forhold til UiB og viser til avtalen mellom Bergen Konfutse Institutt og universitetet.

– Rapporten tegner et bilde som ikke er i tråd med realitetene her oss. Den er bygd på feil faktagrunnlag, sier Olsen til På Høyden. Han viser til avtalene mellom UiB og Hanban (Office of Chinese Language Council International) og avtalen med Konftuse-instituttet i Bergen.

– Her er det nedfelt at instituttet skal følge norsk lovs krav til stiftelser, det vil si at de skal operere fritt og uavhengig. I avtalen står det at UiB har ansvar for studieplaner, studieopplegg og pensum. Der finnes også et eget punkt om tvisteløsninger, sier Olsen.

Han mener nettopp det at instituttet i Bergen er organisert som stiftelse gjør at det sikrer autonomi og uavhengighet.

Til Færøviks påstander svarer Olsen dette:

– UiB har lenge hatt omfattende samarbeid med Kina. Tilbakemeldingene til meg fra forskere er at de ikke opplever tap av akademisk frihet i samarbeidet. Du skal lete lenge etter en forsker som gir opp sin akademiske frihet. Med de avtalene vi har viser vi at det går an å drive samarbeid og opprettholde autonomi og akademisk frihet samtidig.

Høgskulen lønner direktør

Bergen Konfutse Institutt har eksistert i ti år, først i regi av Høgskolen i Bergen og fra 2009 i samarbeid med UiB. Instituttet har i dag fire kinesiske lærere, to norske ansatte på deltid, samt direktør på fulltid. I tillegg skal seks masterstudenter knyttes til instituttet fra høsten av.

Direktøren, Rune Ingebrigtsen, lønnes av Høgskulen på Vestlandet (HVL). UiB betaler for lokaler, infrastruktur og fasiliteter.

– Kina betaler øvrig lønn og prosjektmidler, sier Ingebrigtsen til På Høyden. Ifølge Ingebrigtsen betaler UiB for undervisning Bergen Konfutse Institutt yter UiB.

I avtalen mellom UiB og Konfutse-instituttet, som ble signert i 2014, står det at UiB skal «sette av en årlig budsjettpost til samarbeidet, for tiden 550 000 kroner». Ifølge avtalen skal summen justeres årlig, og «midlene skal benyttetes i tråd med det regelverk som UiB er underlagt (…)».

Ifølge Konfutse-instituttets egne nettsider har UiB et «svært omfattende og variert» samarbeid. I 2013 etablerte Institutt for fremmedspråk ved UiB bachelorprogram i kinesisk der Konfutse-instituttet der har bidratt med lærekrefter.

– Aldri opplevd føringer

Direktør Ingebrigtsen sier han ikke kjenner seg igjen verken i notatet fra UD eller i Færøviks fremstilling. Utover det viser han til styremedlem for Bergen Konfutse Institutt, Asbjørn Strandbakken, for ytterligere kommentarer.

Strandbakken, som er professor ved Det juridiske fakultet ved UiB, sier at de ikke har erfart noen av de problemene som tas opp i UD-rapporten.

– For oss er rapporten veldig lite dekkende.

– Hva er det som gjør at UiB opplever dette som så forskjellig fra mange andre institusjoner?

– Jeg vet at det har vært enkeltstående episoder ved de institusjonene det er snakk om som har vært uakseptable. Om det er mulig å generalisere på grunnlag av disse, skal ikke jeg ta stilling til. Men det er ikke en problemstilling for oss. Jeg har selv samarbeidet med kinesere i lang tid og aldri opplevd føringer, sier Strandbakken.

I tillegg til Strandbakken består styret i Konfutse- instituttet av en representant fra HVL, en fra næringslivet og tre fra den kinesiske siden. Per i dag er ingen styreleder, noe som begrunnes med at instituttet er under omorganisering der ytterligere et kinesisk universitetet skal med i samarbeidet. Fra før er Beijing Sport University knyttet til HVL og UiB gjennom avtalen.