Dag Rune Olsen tok sjøveien til Arendalsuka. UiB-rektoren vil ha mer samarbeid om havet. Foto: Tor Farstad
Dag Rune Olsen tok sjøveien til Arendalsuka. UiB-rektoren vil ha mer samarbeid om havet. Foto: Tor Farstad

Samarbeid for Havbyen Bergen

Meining. Tirsdag går havkonferansen «The Ocean» av stablen. Ved UiB arbeider vi gjennom forskning og utdanning for å bringe havkunnskap til veie for samfunnet, skriver rektor Dag Rune Olsen.

Publisert Sist oppdatert

At havet er viktig for fremtida er det liten tvil om. Vi ser mot det store blå for fremtidige ressurser, i form av mat så vel som for energi. Men skal havets potensiale for alvor bli brukt, så trengs mer kunnskap. Dette er det ikke bare forskerne som mener, men også brorparten av Norges befolkning.

Over halvparten av all norsk forskning på hav, fisk og kyst skjer på Vestlandet i dag.

Dag Rune Olsen

I en rykende fersk undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Universitetet i Bergen, Bergen kommune og Havforskningsinstituttet, stilles spørsmålet «Hvilken landsdel i Norge forbinder du mest med havforskning?». Nordmenn svarer først og fremst Vestlandet. Dette er gledelig og også helt riktig. Over halvparten av all norsk forskning på hav, fisk og kyst skjer på Vestlandet i dag.

Samme undersøkelse slår fast at nærmere 7 av 10 mener både myndigheter og næringsliv bør investere mer i forskning og innovasjon. Dette henger godt sammen med at tre av fire nordmenn oppgir at de tror mer forskning er avgjørende for å kunne løse verdens miljø- og klimautfordringer.

I strategien

Den norske befolkning ser verdiene og potensialet i havet. Og ved UiB arbeider vi nettopp gjennom forskning og utdanning for å bringe havkunnskap til veie for samfunnet. Dette reflekteres i universitetsstrategien vår, hvor hav er et av tre satsingsområder. UiB har tatt initiativ til å samle alle norske universiteter med betydelig marin eller maritim profil i Norsk marint universitetskonsortium – slik kan vi samlet arbeide med nasjonale og internasjonale aktører. Vi har etablert det strategiske utdannings- og forskningssenteret Ocean Sustainability Bergen som arbeider med partnerinstitusjoner i hele verden innenfor havforskning. Det vises tydelig i at FN har tildelt UiB en ledende rolle i å koble havforskning med bærekraftsmål 14, Liv under vann (SDG14). Videre har vi på oppdrag fra UNESCO håndplukket 8 av verdens ledende havfokuserte universiteter fra alle kontinenter til et UiB-ledet SDG14-konsortium for bærekraftig hav.

Jobbe sammen

Vi er en drivende aktør på Marineholmen, som i dag er Norges største og raskest voksende havklynge med flere tusen ansatte og hundrevis av ledende bedrifter. Etterhvert vil utbyggingen av Dokken med Havforskningsinstituttets nye lokaler ytterligere forsterke mulighetene og behovet for samarbeid på tvers av forskning, utdanning, forvaltning og næringsliv. Men havet er stort – derfor må vi stadig gjøre enda mer, og søke nye sammenkoblinger og muligheter.

Havet er stort – derfor må vi stadig gjøre enda mer, og søke nye sammenkoblinger og muligheter.

Dag Rune Olsen

Vi må pleie våre kontaktflater for samarbeid om vi skal imøtekomme samfunnets store oppgaver. Til tider kan det være lettere sagt enn gjort, og man kan lett støte på uheldige avsporinger – som for eksempel langtekkelige lokaliseringsdebatter. Men, da må vi veie opp for dette ved å stå enda sterke samlet bak prosjektet «Havbyen Bergen».

Under dette konseptet har en rekke marine forsknings-, utdannings-, nærings- og forvaltningsmiljøer gått sammen for å skape Europas sterkeste miljø innen marin utdanning, forskning og innovasjon. Dette er et prosjekt vi har stor tro på, men vi ser at vi må bli enda flinkere til å vise det frem.

På tirsdag 17. september blir det derfor svært spennende når havkonferansen The Ocean går av stabelen. Her har mange institusjoner og organisasjoner gått sammen om å etablere en ny årlig møteplass som virkelig fremmer at vi må samarbeide for havet og byen vår. Som et ledd i vår bys havsatsing håper jeg at vi fremover kan jobbe for økt oppmerksomhet om Havbyen Bergen og at vi gjør The Ocean til en kommende folkefest for havet.