Grafisk illustrasjon av UiBs internasjonale samarbeidsprofil basert på samforfatterskap (2011-2012) Aksnes, D, og Mikki, S. Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen, 2013. Resultatene er primært basert på data fra Thomson Reuters <span class="caps">ISI</span>-database, med en hovedvekt på engelskspråklige tidsskrifttitler.
Grafisk illustrasjon av UiBs internasjonale samarbeidsprofil basert på samforfatterskap (2011-2012) Aksnes, D, og Mikki, S. Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen, 2013. Resultatene er primært basert på data fra Thomson Reuters ISI-database, med en hovedvekt på engelskspråklige tidsskrifttitler.

Vitenskapelig publisering i rute, men...

Publisert

Publiseringspoengene for 2013 er i rute, viser prognoser fra Universitetsbiblioteket. Hver artikkel og hvert bokkapittel betyr status, kroner og øre, og forskere oppfordres til å sjekke at alle deres arbeider er kommet med.

Universitetsbiblioteket har hentet ut data for registrerte vitenskapelige publiseringer med UiB-forfattere for 2013:

I rute. Det tror Cristinansvarlig ved Universitetsbiblioteket, Anne Gams Steine Asserson. Foto: Tor H. Monsen
I rute. Det tror Cristinansvarlig ved Universitetsbiblioteket, Anne Gams Steine Asserson. Foto: Tor H. Monsen

De høyst foreløpige tallene viste per tirsdag denne uken at det gjenstår 611 vitenskapelige arbeider for å matche 2012-tallene på 2961 godkjente publiseringer.

Brorparten av de vitenskapelige bidragene er tidsskriftsartikler. Her er det om lag 500 artikler opp til 2012-resultatet. Andelen arbeider på vitenskapelig Nivå 2 er foreløpig litt lav, men det kan ta seg opp fram mot fristen som institusjonene har for registering av vitenskapelige arbeider.

Andel av vitenskapelig publisering blant utvalgte institusjoner, 2012.

 

  1. UiO 27%
  2. NTNU 20,9%
  3. UiB 13,4 %
  4. UiT 7,2 %

Siste frist er 15. februar.

Tror UiB er i rute
–Vi har sett en jevn økning på UiB gjennom flere år. Det er ingen dramatikk som skulle tilsi noe annet for 2013-publikasjonene, sier Anne Gams Steine Asserson ved universitetsbiblioteket, som har tatt ut tallene.

Hun mener ut fra erfaring at UiB-forskerne er i rute.

Det er ikke lenger like mye registreringsarbeid for forskerne selv. Mesteparten blir registrert gjennom innkjøp av referanser i Thomson Reuters ISI-database over vitenskapelig publisering.

Den norske Cristin-basen har samlet mesteparten av forsknings-Norge under ett tak, noe som også gjør registering av sampublisering med forskere ved andre norske institusjoner enklere.

Men det kan være publiserte arbeider som ikke har kommet med. Det bør være spesiell oppmerksomhet på bøker og bidrag til antologier, som ikke er godt dekket i ISI, advarer Asserson.

Stipendiater eller andre ferske forskere som trenger mer informasjon om Cristin og hvordan vitenskapelig publisering registreres i Norge, kan melde seg på et av kursene som Universitetsbiblioteket arrangerer i januar. 

Større konkurranse om potten
Det er om lag ti år siden regjeringen innførte resultatbasert omfordeling av en del av grunnfinansieringen av universiteter og høyskoler. Det har blitt mer oppmerksomhet rundt publisering i takt med en skjerpet konkurranse om potten. Noen trekk har materialisert seg:

Universitetet i Oslo, med flest forskere, står også for den klart største andelen av produksjonen av publiseringspoeng her til lands. Men utviklingen de senere årene viser at hovedstadsuniversitetet og Universitetet i Bergen sakker akterut i relativ andel av potten. NTNU har hatt den største framgangen i siste fireårsperiode. Statlige høyskoler har tatt et større jafs av resultatpotten på bekostning av universitetene.

Seminar: Hvordan står det egentlig til?
Onsdag i neste uke arrangeres det et seminar om vitenskapelig publisering ved UiB . 

Dag Aksnes og Susanne Mikki ved Universitetsbiblioteket står bak en større analyse av publisering ved UiB, blant annet av siteringstall og av akademiske samarbeidsmønstre, nasjonalt og internasjonalt.