Aina Berg og Dag Rune Olsen arbeider med å fusjonere fem instituttselskap på Sør- og Vestlandet, blant andre Uni Research <span class="caps">AS</span>, der Berg er administrerende direktør. Målet er fusjon fra 1. januar 2018.
Aina Berg og Dag Rune Olsen arbeider med å fusjonere fem instituttselskap på Sør- og Vestlandet, blant andre Uni Research AS, der Berg er administrerende direktør. Målet er fusjon fra 1. januar 2018.

Ikke enige om eierbrøk i nytt instituttselskap

Publisert

Det går fortsatt mot fusjon, men eierne er ennå ikke ferdige med diskusjonen om hvor mye hver skal eie.

Det er undertegnet en intensjonsavtale om å slå sammen instituttselskapene Uni Research AS, Christian Michelsen Reserach AS, Iris AS, Agderforskning AS og Teknova AS. Noe av målet er å danne en motvekt til Sintef, som er svært dominerende på instituttmarkedet i Norge.

Storinstitutt på Sør- og Vestlandet

  • En intensjonsavtale ble undertegnet i desember 2016 om en mulig sammenslåing av forskningsinstituttene Uni Research AS, Christian Michelsen Research AS, IRIS AS, Agderforskning AS og Teknova AS
  • En aksjonæravtale skulle vært klar i mai 2017.
  • Universitetene i Bergen, Stavanger og Agder samt Stiftelsen Rogalandsforskning og en rekke andre private og offentlige selskap er eiere av selskapene.
  • Rundt 900 ansatte jobber i selskapene i dag. 640 av dem er ansatt i Uni Research og CMR.
  • I 2015 omssatte de for ca. 1,1 milliarder kroner. Drøyt 700 millioner av disse var i Uni Research og CMR
  • Hovedkvarteret blir trolig i Bergen. 

 

 

Saken ble behandlet for lukkede dører i styremøtet ved Universitetet i Bergen (UiB) i dag. 

Mange eiere

De fem selskapene omsatte i 2015 for 1103 milllioner kroner. De to UiB-kontrollerte selskapene Uni Research AS og CMR AS sto for til sammen 710 av disse millionene.

– Vi arbeider med en aksjonæravtale. Her er det mange offentlige og private aksjonærer, og vi arbeider med er verdifastsettelse av de ulike selskapene. Og de ulike eierne ønsker naturligvis å ivareta sine interesser, sier Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen.

Teknova AS er eid av et betydelig antall private og offentlige selskaper på Sørlandet, mens Agderforskning er eid av Universitetet i Agder og Stiftelsen Agderforskning. Iris AS er eid av Universitetet i Stavanger og Stiftelsen Rogalandsforskning.

Informerte ansatte

Direktørene i de fem selskapene har også dannet en egen arbeidsgruppe for å kartlegge kompetansen som finnes i samarbeidet langs kysten i sørvest. Den blir ledet av Thor Arne Håverstad fra Teknova. 

Uni Research-direktør Aina Berg har nylig holdt et informasjonsmøte for de ansatte ved Uni Research.

– Når eierne møtes er ikke vi med, noe som er naturlig på dette stadiet. Det er derfor ikke så veldig mye vi har kunnet sagt i prosessen. Men alt tyder på at det går mot fusjon, sier Berg.

– Det er en lang kyst fra Kristiansand til Bergen, og vi må ivareta det regionale aspektet. Det betyr ikke at forskningen skal ned på et regionalt nivå, for det er forskning av internasjonal kvalitet vi skal drive med. Men vi må finne gode modeller for hvordan vi skal drive dette.

Vil ha avtale før sommeren

– Er det noen av eierne som har særlige vanskeligheter med å bli enige om eierskapet?

– Ingen er vanskelige, men de må tilbake til sine eiere, og styrebehandle sakene. Det er fortsatt ingen som har sagt at dette ikke er en god idé.

På tross av et mangslungent eierskap og mange parter er Olsen optimist:

– Jeg legger til grunn at det skal gå greit, og målsetningene er at vi før sommeren skal greie å signere en aksjonæravtale, sier Olsen.