Uni Research og Høyteknologisenteret.
Uni Research og Høyteknologisenteret.

Superfusjon til en halv milliard

Publisert

Forskningsinstituttene Uni Research, Christian Michelsens Research AS og Nansensenteret kan bli slått sammen til ett, stort aksjeselskap.

UiB er hel- eller deleier av Uni Research og Christian Michelsens Research (CMR), og medstifter av Nansensenteret. Uni Research og CMR er organisert som aksjeselskaper.

Uni Research, pluss to
<<Bergen Business School>>, med NHH under universitetet, ble ettertrykkelig skutt ned som idé etter styremøtet på Norges Handelshøgskole i går. Et <<Vestlandsuniversitet>> i form av en videreutvikling av UH-Nett Vest, falt ikke i smak hos politisk ledelse i KD.

Fremtiden for strukturen av forskningsinstitutter er ikke hovedbestillingen fra eier i denne omgang. Men UiB lanserer likevel trepartsfusjonen overfor Torbjørn Røe Isaksen på møtet i Stavanger 25. september som ledd i tankene universitetet har om tverrinstitusjonelt samarbeid. Forslaget ble vedtatt i universitetsstyret i dag. 

Storebror i et eventuelt nytt selskap blir Uni Research, som alene omsetter for omlag 400 millioner kroner og sysselsetter mer enn 500 ansatte. Tilsammen blir omsetningen godt over en halv milliard kroner for de tre enhetene om de går sammen i ett, superselskap for anvendt forskning.  

UiB eier 85 prosent av Uni Research, et forskningsselskap som driver innenfor alt fra petroleumsforsking, IT, helse, klima og miljø, til samfunns- og kulturforskning og marin biologi.

<<Stiftelsen Nansen Senter For Miljø og Fjernmåling>> driver naturvitenskapelig grunn- og anvendtforskning innenfor klimamodellering og miljøovervåkning. UiB er en av stifterne.

Klynger
Målet er å videreutvikle konkurransedyktige miljøer i internasjonal klasse i overgangen mellom marked og universitet.

Det er også tanken bak tre næringsrettede klynger med primærtilhørighet til universitetet i Bergen:

Ønsket om et EnTek-bygg på Høyden skal samle forskning, utdanning og gründervirksomhet under ett tak og én banner: Teknologicampus Bergen. En Helsecampus Bergen på Årstadvollen kan inkludere Bergen kommune, Helse Bergen, Hordaland fylkeskommune, Folkehelseinstituttet, HiB og UiB sine helserettede FoU-aktiviteter.  

En MediaCity Bergen er allerede underveis. I tillegg er det tanker om en fellesparaply for marin forskning og utvikling.