Prisvinner Christine Hamm.
Prisvinner Christine Hamm.

Christine Hamm får pris for utdanningskvalitet

Juryen mener blant annet Hamm skaper en stolthet hos sine studenter som stimulerer til ekstra innsats.

Publisert

Christine Hamm mottar Spurveugleprisen 2019 for sitt undervisningsopplegg for masterstudenter i nordisk litteratur, seminaret «Amalie Skram og Vigdis Hjorth. Komparative blikk på seksualitet, smak, klasse og skam». Det skriver Universitetet i Bergen (UiB) på sine nettsider.

Spurvugleprisen

Studiestyret legger særlig vekt på følgende:

  • Tiltaket må styrke både faglig og pedagogisk kvalitet i utdanningstilbudet
  • Tiltaket må ha overføringsverdi til andre studietilbud.
  • Under ellers like vilkår vil tiltak som viser til samarbeid mellom flere fagmiljø og mellom studenter, fagpersonale og andre aktører bli prioritert

Spurveugleprisen er Det humanistiske fakultet sin pris for utdanningskvalitet. Vinneren blir nominert til Ugleprisen, UiB sin pris for utdanningskvalitet.

Noe av det jeg liker aller best med å undervise, er å følge utviklingen til studentene.

Christine Hamm, prisvinner

Hamm sier til UiB at for henne er det veldig givende å jobbe med undervisning, og noe hun verdsetter høyt ved jobben sin.

Spurveugleprisen er Det humanistiske fakultet sin pris for utdanningskvalitet. Vinneren blir også nominert til Ugleprisen - UiB sin pris for utdanningskvalitet.

Prisen er på 25.000 kroner og blir delt ut av fakultetet sitt studiestyre til enkeltpersoner, prosjekter, grupper eller fagmiljøer som kan dokumentere særlig vellykkede tiltak som fremmer utdanningskvalitet.

Liker å følge utviklingen til studentene

I tillegg til ordinær undervisning inneholdt seminaret om Skram og Hjorth et offentlig formidlingsarrangement med studentforedrag, og i etterkant ble det bokutgivelse.

Christine Hamm er professor i nordisk litteratur. I forskningen sin er hun spesielt opptatt av moderne kjønnsteori og tverrestetiske problemstillinger, dagligspråksfilosofi, psykoanalyse og romanteori med utgangspunkt i romaner fra det 19., 20. og 21. århundre.

— Noe av det jeg liker aller best med å undervise, er å følge utviklingen til studentene, sier Hamm.

Tidligere vinnere

2018: Emnet «Forskningsfordjuping etter mastergrad».

2017: Emnet «Russisk kultur, tekst og tale».

2016: Emnet «Praksis i arbeidslivet».

2015: Akademisk skrivesenter.

2014: Emnet «Praktisk informasjonsarbeid».

2013: Forskningsetisk utvalg.

2012: Prisme-studiet.

2011: Knut Ågotnes.

Seminaret «Litterært masteremne B», som Hamm mottar pris for, er et forskningsnært seminar der temaet skifter fra år til år, gjerne tilpasset den pågående forskningen til den som er ansvarlig for emnet.

Studentartikler ble utgitt

I nominasjonsteksten står det blant annet: «Ved å ta studentenes oppgaver på alvor som forskningsbidrag som fortjener å formidles skaper Hamm en stolthet som stimulerer til ekstra innsats hos studentene. Samtidig får de verdifull erfaring fra fagformidling og fra profesjonell forlagsvirksomhet, noe som gjør dem ekstra rustet til en fremtid i det litterære feltet i samfunnet.»

Etter den ordinære undervisningen fikk Hamm nemlig på plass et samarbeid med Amalie Skram-selskapet om en bokutgivelse. Hamm stilte som veileder for de studentene som ønsket å skrive en artikkel basert på semesteroppgaven. Artiklene ble så trykket som en del av årboken til Amalie Skram-selskapet.