Rektor Dag Rune Olsen delte ut årets Christiepris til Christian rieber. Juryleder Knut Helland til høyre. Foto: Ingvild Festervoll Melien
Rektor Dag Rune Olsen delte ut årets Christiepris til Christian rieber. Juryleder Knut Helland til høyre. Foto: Ingvild Festervoll Melien

Gir Christieprisen til Gamut

Publisert

Christian Rieber gir prispengene på 250 000 kroner til dyktige musikkterapistudenter.

– Prisen er uventet og en stor ære, sa Christian Rieber da han mottok årets Christiepris.

GC Rieber Fondenes bidrag er beskjedne i forhold til de store donatorene. Vi håper likevel å kunne gjøre en liten forskjell, og prisen er en stor inspirasjon til videre samfunnsoppdrag. Prisen vil gjennom Gamut bli fordelt til dyktige stipendiater de neste fem årene.

– Mektig imponert
Gamut er Griegakademiets senter for musikkterapiforskning. Og nettopp musikkterapi er ett av tre felter der GC Rieber Fondene har bidratt økonomisk. De to andre er klimaforskning og alders- og sykehjemsmedisin.

– Vi var mektig imponert da UiB ville satse på et nyt fagfelt; musikkterpi. Det ble ett av våre største satsningsområder, sa Rieber.

Opprettet i 1929
GC Rieber Fondene ble opprettet av Christian Riebers besteforeldre i 1929. De var ett av flere allmennnyttige legater som skulle være til beste for Bergen by. G. C Rieber mente at det beste middelet til å støtte allmennveldet var å støtte vitenskapelige formål, særlig legevitenskap og den sosialøkonomiske vitenskap.

– De ønsket blant annet å bidra med støtte til opprettelse og drift av et medisinsk fakultet i Bergen. Dette kunne skje gjennom stipend til unge forskere eller ved å bidra med utstyr sykehuset manglet. Husk at dette var 17 år før Universitetet i Bergen ble opprettet, sa Rieber.

Han sa at styret i GC Rieber Fondene er opptatt av å videreføre tankene fra da fondet ble opprettet, og at dette er grunnen til at mellom annet Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved uiB og biobanken ved Haukeland universitetssykehus har fått støtte.

Stående applaus
– Christian Rieber er en filantrop – en menneskevenn. Han gjør handlinger til beste for andre, og har synliggjort UiBs sentrale rolle i samfunnsutviklingen, sa juryleder Knut Helland før rektor Dag Rune Olsen overrakte prisen til stående applaus fra salen.

– Dette var voldsomt, utbrøt Rieber selv.