Christian Rieber (89) er fremdeles styreleder for <span class="caps">GC</span> Rieber Fondene. Foto: Ingvild Festervoll Melien
Christian Rieber (89) er fremdeles styreleder for GC Rieber Fondene. Foto: Ingvild Festervoll Melien

Christieprisen til Christian Rieber

Publisert

Christian Rieber har bidratt til å gjøre UiB synlig og handlekraftig. I dag fikk han Christieprisen.

– Årets vinner har i en årrekke på sin særlig engasjerte måte bidratt til nyskapende og resultatorientert samhandling mellom Universitetet i Bergen og omverden. Han har bidratt til å gjøre Universitetet i Bergen synlig og handlekraftig – lokalt så vel som internasjonalt – i forhold til tre fagområder som har hatt behov for styrking – nettopp fordi de reflekterer store samfunnsutfordringer.

Det sa juryleder Knut Helland før rektor Dag Rune Olsen overrakte Christieprisen til Christian Rieber under årets Christiekonferanse. Prisen er på 250 000 kroner, et kunstverk og et diplom.

Klima og helse
Christian Rieber (89) er styreleder i GC Rieber Fondene. Disse fondene har  bidratt økonomisk til flere miljøer ved UiB. I 1986 ble Nansensenteret etablert, med GC Rieber Fondene som en av stifterne. GC Rieber Klimainstitutt er fremdeles en del av senteret.

Også musikkterapi og alders- og sykehjemsmedisin har fått nye godt av midler fra GC Rieberfondene.

– Oppbyggingen av disse tre viktige fagmiljøene er et resultat av at en rekke aktører har ytt vesentlige bidrag, ikke minst gjennom samarbeid på tvers av fagmiljøer og virksomhetsområder. Men det er god grunn til å fremheve Christian Riebers innsats, som har vært utviklingsorientert, jordnær og samtidig perspektivrik. Hans entusiasme og engasjement kombinert med GC Rieber Fondenes vilje til å følge opp med konkret handling har bidratt til at nye muligheter for framtidsrettet utvikling er skapt, sa Helland.

Sponser nytt nettverk
I 2006 flyttet musikkterapimiljøet fra Høgskulen i Sogn og Fjordane til UiB. Et betydelig pengebeløp fra GC Rieber Fondene gjorde det mulig for UiB å kunne satse på fagfeltet. Fondene har fortsatt med omfattende støtte til musikkterapeutisk forskning, og er nå hovedsponsor for det nye nettverket Polyfon.

I 2012 åpnet Senter for alders- og sykehjemsmedisin. Institutt for global helse og samfunnsmedisin søkte i utgangspunktet støtte til et forprosjekt, men Christian Riebers interesse ble fanget, og fondene gikk inn med en større satsning for å sikre oppstart av et slikt senter. I statsbudsjettet for 2015 er senteret tildelt en øremerket bevilgning på to millioner kroner.

– Dette er nok et eksempel på at oppstartmidler fra GC Rieber Fondene har utløst en permanent og større satsing på forskning og kompetansebygging innenfor et viktig samfunnsområde.

På Høyden kommer tilbake med mer.