Vidensdeling i selve forskningsprocessen er alfa og omega, og jeg kan ikke genkende Bagges beskrivelse af at filologer og historikere ikke arbejder sammen, skriver professor Lars Boje Mortensen. Foto: Dag Hellesund
Vidensdeling i selve forskningsprocessen er alfa og omega, og jeg kan ikke genkende Bagges beskrivelse af at filologer og historikere ikke arbejder sammen, skriver professor Lars Boje Mortensen. Foto: Dag Hellesund

CMS - national rapportering og internationale ringvirkninger

Senterets forskere hadde som formål å forske på middelalderen for å identifisere grunnleggende trekk ved europeiseringen av Europa.

Periode: 2002-2012
Leder: Sverre Bagge
Antall årsverk: 25
Årlig bevilgning fra Forskningsrådet: 6 millioner kroner
Samlet årlig totalbudsjett: 22 millioner kroner
Sentergenerasjon: SFF I

Center for medieval studies (CMS):

Senterets forskere hadde som formål å forske på middelalderen for å identifisere grunnleggende trekk ved europeiseringen av Europa.

Periode: 2002-2012
Leder: Sverre Bagge
Antall årsverk: 25
Årlig bevilgning fra Forskningsrådet: 6 millioner kroner
Samlet årlig totalbudsjett: 22 millioner kroner
Sentergenerasjon: SFF I