De resterende partnerne skal grunne over hvorvidt de vil fortsette i Caen. (Caen: Église Saint-Jean) Foto: Wikimedia Commons.
De resterende partnerne skal grunne over hvorvidt de vil fortsette i Caen. (Caen: Église Saint-Jean) Foto: Wikimedia Commons.

Tøff beslutning om framtiden for studiesenter

Publisert

Skal UiB og de tre andre, gjenværende partnerne ta over regningen etter at Oslo har besluttet å trekke seg ut av fransksenteret i Caen?

Evalueringen ved Universitetet i Oslo konkluderte med å råde UiO til å trekke seg som partner i studiesenteret i Caen. Språk- og kultursenteret i Frankrike er 30 år gammelt, og bekostes av fem norske universiteter. UiO betaler i dag ca én tredjedel av kostnadene.

Flere studiesentre under lupen
På det nasjonale fakultetsmøte for de humanistiske fakultetene nå i mai, orienterte UiO de resterende partnerne om beslutningen. Den umiddelbare konsekvensen er at UiB, NTNU, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Agder må fordele Oslos kostnadsbrøk seg imellom. UiO har inntil nå tatt den største regningen for driften. De andre partnerne skal nå gjennomføre sine egne vurderinger av kost/nytte-effekten av utenriksstasjoner for norske studenter.

Først faller dommen over hva som skjer i Caen. Deretter skal studiesenteret i Athen evalueres. UiO gir Athen utsatt frist, men åpner for å trekke seg ut innen to år. Også studiesenteret i Kiel skal legges under mikroskopet. UiO har allerede evaluert Kiel.

– Det er naturlig for oss å gjøre det samme, sier Hagen.

Dyr driftsmodell
– Det viktige nå, er å hindre en dominoeffekt, ved at en etter en av partnerne faller fra, mener dekanen.  – Vi skal sette oss ned og diskutere økonomien. Driften må bli mer effektiv og vi vil vurdere alternativer.

Er HF i Bergen innstilt på å fortsette?

– Vi kan ikke fortsette med dagens kostnader. Fortsetter vi, vil det nok bli i en justert form. Samtidig vet jeg at franskmiljøet her er veldig glad i senteret. Det sitter nok lengre inne for oss, enn UiO, å legge ned. Med samme kostnadsnivå og driftsmodell som i dag, tror jeg ikke vi kan gå inn for å fortsette.

Hvilken rolle spiller HF-økonomien i beslutningen?

– Det er ikke der det står og faller. Dette er en diskusjon om bruken av ressurser etter en evaluering.

Tilstedeværelse i Europa
Norske universiteter har fast, europeisk tilstedeværelse i Kiel, Roma, Dubrovnik, St Petersburg, York, i tillegg til Caen og Athen.

HF-fakultetene sliter med økonomien, og særlig språkfagene har utfordringer med å tiltrekke seg studenter.

Franskstudenter får tilbud om syv ukers intensiv språkopplæring i Caen, og tilbakemeldingene skal være gode. Driften koster norske universiteter 820 000 i året, i følge regnskapet for senteret.