Studiesenteret er 30 år gammelt, og ligger i byen Caen i det nordlige Frankrike, som er sete for regionen Basse Normandie.
Studiesenteret er 30 år gammelt, og ligger i byen Caen i det nordlige Frankrike, som er sete for regionen Basse Normandie.

Adieu, studiesenter?

Publisert

UiO vil trekke seg fra samarbeid om studiesenteret i Caen. Det humanistiske fakultet i Bergen setter seg ned denne våren for å vurdere sitt videre engasjement. Franskmiljøet roper sacre bleu.

Et utvalg ved UiO tilrår at Humanistisk fakultet i Oslo trekker seg fra samarbeidet om studiesenteret i Caen – et 30 år gammelt språk- og kultursenter som fem norske universiteter driver i fellesskap. Oslo-fakultetet informerer partnerne om at de trekker seg med virkning fra 31. desember 2016.

Videre avklaring etter det nasjonale fakultetsmøte i mai, ifølge dekan Margareth Hagen.
Videre avklaring etter det nasjonale fakultetsmøte i mai, ifølge dekan Margareth Hagen.

UiO betaler en tredjedel av regningen for driften av senteret. Spørsmålet er om et presset HF-fakultet i Bergen vil overta sin del av Oslo-regningen.

Som dominobrikker
Dekan Margareth Hagen har sittet og lest rapporten fra Universitetet i Oslo.  Det neste som nå skjer, er at partnerne i samarbeidet om studiesentrene setter seg ned for å evaluere ressursbruk og nytte. 

Ikke bra for allerede pressede språkfag, mener førsteamanuensis Harald Ulland.
Ikke bra for allerede pressede språkfag, mener førsteamanuensis Harald Ulland.

– Det vil vi gjøre ganske snart, sier hun.

NTNU og UiA skal også evaluere sine engasjementer.

Studiesentre i utlandet

Humanistisk fakultet ved UiO går inn for å trekke seg fra samarbeidet om studiesenteret i Caen. Også samarbeidet om Det norske institutt i Athen står i fare.

Det finnes studiesentre i York, St Petersburg, Kiel, Roma, Dubrovnik og i Caen.

Partnere er Universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim (NTNU), Tromsø og Agder

UiB vil i vår evaluere sin videre deltakelse i studiesenteret i Caen.

Det er tillyst et nasjonalt fakultetsmøte for HF-dekanene i mai. Denne saken kommer høyt på agendaen, men det er for prematurt å forvente en endelig avklaring allerede her, i følge bergensdekanen. Ingenting er gitt, heller ikke at studiesentrene som modell videreføres.

Det haster mest med en avklaring for Caen, men også studiesenteret i Athen går en høyst usikker framtid i møte.

UiO tar i dag størstedelen av regningen for driften av Caen, UiB den nest største biten.

– Dette blir litt som dominobrikker, sier hun. – Hva er den økonomiske smertegrensen for institusjonene?

Skuffelse i franskmiljøet
Det har allerede kommet reaksjoner fra franskmiljøet i Bergen.

– De er overrasket og skuffet, sier Hagen.

Det kan førsteamanuensis Harald Ulland bekrefte. Han er UiBs representant i samarbeidsrådet for Caen-senteret, som har sendt en bekymringsmelding til Oslo.  Rådet «registrerer en utbredt uro i de berørte fagmiljøene» over signalene fra Oslo.

– Hvis Oslo trekker seg ut, kan det bli vanskelig å fortsette samarbeidet. Faglig er vi ikke avhengige av Oslo, men posisjonen til franskfaget kan bli lidende.

Ulland føler at Oslo lar franskfaget, som sliter med lave studenttall, i stikken. Han håper Bergen uansett er villig til å fortsette samarbeidet.   

Gjennom Caen-samarbeidet får studenter ved franskfaget i Bergen anledning til å tilbringe syv uker på et tilrettelagt kurs i Frankrike. Dette tilbudet er et argument for å tiltrekke nye studenter. Slik sett kan franskfaget komme til å slite ytterligere med rekrutteringen om Oslos utmeldelse fra samarbeidet på sikt skulle føre til at senteret nedlegges.

For dyr europeisk tilstedeværelse
Erasmus-samarbeidet kan være en like god erstatning, mener utvalget ved UiO som har evaluert deltakelsen i studiesentrene.

Det er sett som viktig at norske universiteter har en fast tilstedeværelse i store, europeiske kulturområder. Driften i Caen er imidlertid for dyr, mener utvalget. I 2012 var det seks registrerte UiO-studenter på bachelornivået. De fem universitetene spytter i 820 000 kroner året for driften (se tabell under.).  

Det norske instituttet i Athen ble etablert i 1989 og huser kontorer for blant annet arkeologiske utgravinger i Hellas. Det siste, store prosjektet går ut i 2016. Utvalget foreslår at UiO trekker seg ut etter dette.

De andre studiesentrene i York, Kiel og St Petersburg får ståkarakter. Her er det ikke andre kostnader enn reiseregninger for styrerepresentantene, ifølge Uniforum

Institusjon

Nøkkel

Fordeling

UiO

32,6%

267 320

UiB

20,5%

168 100

NTNU

19,5%

159 900

UiT

18,6%

152 520

UiA

8,8%

  72 160

 

100%

820 000