Kungliga Tekniska högskolan i Sverige har et slikt rom. Slik kan det bli i skolegården på Sydneshaugen Skole også. FOTO: Privat
Kungliga Tekniska högskolan i Sverige har et slikt rom. Slik kan det bli i skolegården på Sydneshaugen Skole også. FOTO: Privat

Slik kan nye HF bli seende ut

Eiendomsavdelingen er blitt inspirert i Sverige. Nå ber de om innspill til byggeplanene fra de ansatte ved Det humanistiske fakultet (HF).

Publisert   Sist oppdatert

Mellom 2024 og 2026 er det planlagt å bygge nytt kontorbygg bak Sydneshaugen skole. Målet er å samle HF-miljøet som i dag er fordelt på ti bygg. Onsdag ble de ansatte ved Det humanistiske fakultetet informert om prosessen.

— Vi har fått klarsignal fra rektoratet om å gå videre med arbeidet, men det er fortsatt veldig mye vi må gjennom før vi kan presentere noe konkret, sa Helge Rekve, underdirektør ved eiendomsavdelingen.

Ser til Sverige

Et av problemene de står ovenfor er at Sydneshaugen skole er fredet. Riksantikvaren, fylkeskonservatoren og en rekke instanser i Bergen kommune har dermed et ord med i prosessen.

— Nå skal vi i gang med reguleringsprosessen først for et nybygg som er omtalt i masterplan for areal, men dette er en lang og kronglete prosess, påpeker Rekve til På Høyden.

Over skolegården til Sydneshaugen Skole kan det komme glasstak. FOTO: Jan Willie Olsen
Over skolegården til Sydneshaugen Skole kan det komme glasstak. FOTO: Jan Willie Olsen

Skisser og tegninger har de dermed ikke enda. Men ettersom de er i idéfasen hadde de noen tanker de kunne presentere for de ansatte. Blant annet har de sett til Sverige og Kungliga Tekniska högskolan. Der har de bygget atrium med glasstak over. Det kan komme i skolegården på Sydneshaugen skole.

— Dette området kan omgjøres til et læringssenter. Vi ønsker å utfordre riksantikvaren på om vi kan få lov til dette. I Sverige har man fått dette til nærmest uten å berøre eksisterende konstruksjon, forklarte Rekve.

Vi har fått klarsignal fra rektoratet om å gå videre med arbeidet, men det er fortsatt veldig mye vi må gjennom før vi kan presentere noe konkret.

Helge Rekve

Videre er det tenkt å beholde dagens HF-bygg. Mellom dette bygget og Sydneshaugen skole vurderer man en bro for å gjøre det lettere å bevege seg.

— Vi har sett på hvordan vi kan utnytte det arealet vi har på en bedre måte enn i dag, melder Rekve.

Kutter areal

HF er i dag fordelt på et bruttoareal på cirka 26.000 kvadratmeter. Med samlokalisering, salg av bygårder de bruker i dag og nytt kontorbygg ser man for seg at man reduserer bruttoarealet med cirka 5.000 kvadratmeter. Det er tall de har kommet frem til gjennom arealstudier og ved å se på antall arbeidsplasser ved HF og benytte statens arealnorm på 23 m2 pr. arbeidsplass. Det er anslått at man kan spare over fem millioner kroner i leieinntekter ved å kutte arealet ned.

Helge Rekve foran parkeringsplassen der man ønsker å bygge kontorbygg. FOTO: Jan Willie Olsen
Helge Rekve foran parkeringsplassen der man ønsker å bygge kontorbygg. FOTO: Jan Willie Olsen

— Selv om dette ikke skulle bli noe av så vil ikke ideen om å selge de bygårdene vi bruker i dag forsvinne. Vi ønsker en prosess med brukermedvirkning der vi kan ha en diskusjon om hvordan vi ønsker dette skal se ut, sa dekan Jørgen Magnus Sejersted til de ansatte.

Eiendomsavdelingen er opptatt av å understreke at man er ekstremt tidlig i prosessen. Et nytt bygg vil eventuelt først stå klar om fem til seks år.

— Hovedbudskapet vårt er at vi er for tidlig i arbeidet med å diskutere utforming. Men vi ønsker å utfordre fakultetet til å svare på hva man ønsker med det nye fakultetet. Vi skal bygge for dere, men hva dere vil med bygget kan dere starte på nå, sa Rekve.