Dette er hvordan arkitektene ser for seg siste bygg for å komplettere Kronstad. Utbygging av den resterende nordtomten er beregnet til å koste mer enn 500 millioner kroner. <span class="caps">HVL</span> skal etter planen leie av Statsbygg. Illust: Kruse Smith/<span class="caps">L2</span> Arkitekter.
Dette er hvordan arkitektene ser for seg siste bygg for å komplettere Kronstad. Utbygging av den resterende nordtomten er beregnet til å koste mer enn 500 millioner kroner. HVL skal etter planen leie av Statsbygg. Illust: Kruse Smith/L2 Arkitekter.

HVL vil undertegne 43-millioners avtale med Statsbygg

Publisert

Rektor anbefaler høyskolestyret å godkjenne leieavtale med Statsbygg verd nesten 43 millioner kroner for å fullende campus Bergen. Styremøtet starter klokken 10. Følg sendingen her.

Om styret vedtar å følge administrasjonens anbefaling, ser det ut til at HVL Bergen endelig blir samlet på Kronstad etter at tidligere Høgskolen i Bergen har jobbet for en samlokalisering siden 1994.

14 000 kvadratmeter

Om styret godkjenner avtalen («Kronstad 2»), vil Statsbygg bygge 14 168 kvadratmeter med nye undervisningslokaler og arbeidsplasser på den siste ledige tomten i nordenden av campus. Kostnadsrammen er en halv milliard kroner, og bygget er planlagt ferdig innen 2020.

Nybygget skal erstatte lite hensiktsmessige lokaler i Møllendalsvegen. Leieavtalen her går ut i 2020.

Økonomisk risiko

«En beslutning om å sette i gang nybygg innebærer en prioritering som vil påvirke høgskolens handlingsrom fremover.»

Det skriver HVL til styret, som har møte torsdag denne uken.

Statsbygg oppfører, eier og drifter nybygget, mens HVL går inn som leietaker. Denne måten å finansiere bygg kalles kurantprosjekter. Alternativet for HVLs byggedrømmer er å stille seg i den ordinære byggkøen til Kunnskapsdepartementet, noe som ville forskyve en realisering lengre inn i en uviss fremtid. 

På den andre siden, medfører kurantprosjekter at institusjonene påtar seg en kraftig økning av driftskostnader i form av langsiktige leieavtaler. 

Husleien i 2020 er beregnet til nesten 43 millioner kroner, netto husleieøkning til et sted mellom 10 og 14 millioner, etter at gamle husleieavtaler i Møllendalsbakken og energibesparelser er trukket fra. Det gir en leiekostnad på 2818 kroner per kvadratmeter per år.

Styret møtes i Førde

Rektor ved HVL, Berit Rokne, vurderer risikoen slik:

«Husleieøkning og kostnader til brukerutstyr i nybygget vil bli krevende økonomisk, men dette vil etter rektors vurdering være en fornuftig og fremtidsrettet prioritering som det må tas hensyn til i fremtidig budsjettarbeid.»

Bygget skal bli mer arealeffektivt og energieffektivt enn dagens leieforhold, undervisningsrom tilrettelagt for digital eksamen, fleksible romløsninger, inklusiv arbeidslokaler og møterom på 3700 kvadratmeter. Bygget skal legge til rette for fremtidens undervisningsformer og mer forskningsbasert undervisning. Det planlegges for 67 millioner kroner i brukerutstyr i bygget. 

Styret skal behandle denne saken torsdag. Møtet finner sted i Førde.