Aalborg Universitet skal spare 67 millioner, og må si opp hundre ansatte. Universitetene i Danmark får mindre bevilgninger fra staten enn før. Foto: pressefoto/Aalborg Universitet
Aalborg Universitet skal spare 67 millioner, og må si opp hundre ansatte. Universitetene i Danmark får mindre bevilgninger fra staten enn før. Foto: pressefoto/Aalborg Universitet

Budsjettkutt: Aalborg Universitet sier opp 107 ansatte

Publisert

Helt siden 2016 har danske universiteter måttet kutte to prosent årlig. Nå sier Aalborg Universitet opp over hundre ansatte.

Helt siden 2016 har danske universiteter måttet kutte to prosent årlig. Nå sier Aalborg Universitet opp over hundre ansatte.

Helt tilbake til 2016 har danske universiteter måtet kutte to prosent årlig. Dette skjer på bakgrunn av den danske regjeringens omprioriteringsbidrag, og fordi tilskuddet per student er redusert. Neste år får danske universiteter 3 900 kroner mindre per student, skriver Danmarks Radio (DR).

Skal spare 67 millioner

Aalborg Universitet må spare 67 millioner kroner. Dette gjør universitetet gjennom å legge ned 107 stillinger. I tillegg sier de opp leieavtaler.

– Man kvitter seg ikke med 107 medarbeidere uten at det har konsekvenser for en organisasjon som vår. Men man skal også huske at vi har 3 500 medarbeidere, så vi har fremdeles mange ansatte, sier rektor Per Michael Johansen til DR.

Det er samfunnsvitenskap som mister flest ansatte. Her er det 39 stillinger som forsvinner. Universitetet, som har avdelinger i Aalborg, Esbjerg og København, har også lagt ned sju tekniske studium i København.

Men oppsigelsesrunden i Aalborg blir neppe den siste i sektoren. Det frykter organisasjonen Danske Universiteter.

– Jeg kan ikke se at de besparelsene det ligger an til neste år, kan gjennomføres uten flere oppsigelser rundt omkring på universitetene.

Det sier Jesper Langergaard til DR. Han er direktør for Danske Universiteter.

I tillegg til at universitetene må kutte to prosent årlig, ligger utdanningsinstitusjonene an til å miste 300 millioner kroner i såkalt taksameterløft. Dette er penger universitetene har fått når studenter knyttet til bestemte utdannelser har bestått eksamen.

Kuttet småfag

På Høyden har tidligere skrevet om kutt i universitetssektoren både i Danmark og Finland. I Danmark har Københavns Universitet også sagt opp ansatte, og de la også ned en rekke småfag.

– Det er med stor beklagelse og av bitter nødvendighet vi lukker en rekke kultur- og språkfag. Jeg håper at vi kan opprettholde noen av de faglige forskningsmiljøene selv om vi lukker utdannelsene, skrev rektor Ralf Hemmingsen den gangen i en pressemelding, sitert av danske Universitetsavisen.

I 2017 demonstrerte danske studenter mot budsjettkutt.

Også i Finland har sektoren måttet kutte. I 2016 kuttet myndighetene kraftig i posten til forskning og utdanning. Helsingfors universitet alene måtte kutte femti millioner euro – 1 200 stillinger. Kuttene har ført til at finske forskere søker seg stillinger utenfor hjemlandet, blant annet i Norge.

UiB har kuttet 108 millioner

I Norge har regjeringen innført et såkalt effektiviseringskutt. Det gjelder hele offentlig sektor, og var i utgangpunktet 0,5 prosent. De siste årene har de likevel økt noe.

– Det begynner å nærme seg en smertegrense. Administrasjonen har kuttet 108 millioner de siste fem årene, sa universitetsdirektør Kjell Bernstrøm da universitetsstyret vedtok budsjettet for 2019.