- Jeg har fått nytt slips, kunne universitetsdirektør Kjell Bernstrøm opplyse. Slipset er fra kolleksjonen av nye UiB-slips og sjal. Rektor Dag Rune Olsen lurte litt på hva slipset har med økonomien å gjøre - og fikk til humrende svar at det koster penger. Foto: Hilde Kristin Strand
- Jeg har fått nytt slips, kunne universitetsdirektør Kjell Bernstrøm opplyse. Slipset er fra kolleksjonen av nye UiB-slips og sjal. Rektor Dag Rune Olsen lurte litt på hva slipset har med økonomien å gjøre - og fikk til humrende svar at det koster penger. Foto: Hilde Kristin Strand

- En krevende øvelse å si at vi er underfinansiert

Publisert

UiB ligger an til en overføring til 2019 på 200 millioner, men er likevel blant de beste i klassen.

Universitetsstyret vedtok torsdag et budsjett for 2019 på 3,6 milliarder i grunnbevilgning og i tillegg omtrent en milliard kroner i bidrags- og oppdragsinntekter. Samtidig kunne universitetsdirektør Kjell Bernstrøm opplyse om at UiB ligger an til en overføring til neste år på 200 millioner kroner.

- Åtte andre har allerede fått kjeft fra Kunnskapsdepartementet fordi overføringene er for store, og UiB og UiO har de laveste overføringene i sektoren. Men vi er likevel kallet inn til et møte med KD for å gå gjennom denne tematikken, sa Bernstrøm.

Få pengene i arbeid

Khrono skrev om institusjonene som har store overføringer. Åtte av dem har overføringer som utgjør mer enn ti prosent enn budsjettet. Nå truer KD med budsjettkutt dersom de ikke bruker mer av det de har fått. De åtte som står på listen er Universitetet i Agder, Norges musikkhøgskole, Høgskolen i Østfold, Norges handelshøyskole, Høgskolen i Molde, Høgskulen på Vestlandet, Nord universitet og UiT Norges arktiske universitet. Verst er det for Universitetet i Agder, som ligger an til en overføring på 27,8 prosent.

For UiB er prosentandelen langt lavere. Men rektor Dag Rune Olsen er likevel svært opptatt av å få pengene i arbeid.

- Det er en krevende øvelse å fortelle omverden at vi er underfinansiert. Vi har en veldig dårlig sak i så måte. Sektoren totalt sett har ubrukte midler på mange milliarder kroner. Dersom man hadde hatt et akutt behov for penger, hadde man ikke hatt overføringer i milliard-klassen, sa Olsen.

- Vi har ingen troverdighet på dette punktet, og det er ganske alvorlig. Det er viktig å ha stålkontroll på pengebruken sin, og få mest mulig penger i arbeid det årets midlene bevilges.

Bekymret for psykologisk fakultet

Når det gjelder UiB, er det store interne forskjeller. Det medisinske og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ligger an til å øke overføringene sine.

- De begynner å nærme seg en grense. På den andre siden er jeg litt bekymret for utviklingen ved Det psykologiske fakultetet og har bedt økonomiavdelingen gå nærmere inn i tallene, sa Bernstrøm.

Psykologisk fakultet ligger an til en resultat som er 11 millioner lavere enn budsjettert, viser økonomirapporten per september.