Jeppe Bucher er leder av Kulturstyret i Bergen. Han skal jobbe for å øke årets tildeling til kultur. Foto: Amanda Schei
Jeppe Bucher er leder av Kulturstyret i Bergen. Han skal jobbe for å øke årets tildeling til kultur. Foto: Amanda Schei

Reagerer på forslag om å flytte studentpenger fra kultur til idrett

Studentvelferd. Studentidretts-organisasjonene BISI, BSI, BTSI og NHHI kan til sammen få en budsjettøkning på 197 000 kroner neste år. Samtidig foreslås det kutt i Kulturstyret.

Publisert Sist oppdatert

(Denne saken er oppdatert 28.10, med oppdaterte tall. Det ble først sammenlignet med feil tall fra i fjor)

Hvert år deler Velferdstinget Vest ut penger til ulike studentorganisasjoner, og hvert år er det kamp om midlene.

Torsdag la budsjettkomiteen fram sin innstilling på en pressekonferanse.

I år foreslås det blant annet å overføre midler fra kultur til idrett. Det får flere til å reagere.

— Dette kan være med på å skape et breiere tilbud for studentene, og gjøre idrettstilbudet bedre, sier Marte Haugen, som sitter i budsjettkomiteen.

Velferdstinget Vest (VT)

Velferdstinget Vest er satt sammen av representanter fra alle utdanningsinstitusjoner tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen).

Formålet med Velferdstinget er å gi studentene tilknyttet Sammen en felles stemme opp mot samskipnaden og andre aktører i velferdssaker som angår studentene.

Velferdstinget består i dag av 33 representanter.

Det er Velferdstinget som avgjør fordelingen av den delen av semesteravgiften som primært går til studentkultur, studentmedia og studentidrett.

I tillegg velger Velferdstinget halvparten av styremedlemmene i Sammen, inkludert leder som har dobbeltstemme.

Kilde: vtvest.no

Betydelig økning til idrett

Velferdstinget har ansvar for å dele ut den delen av semesteravgiften som skal gå til studentkultur, studentmedia og studentidrett. De har en pott på 5,615 millioner kroner.

Kulturstyret er Velferdstinget sitt utøvende organ i saker som omhandler studentkultur og kulturpolitikk.

Det innstilles på at Kulturstyret får 1 713 000, noe som er 47 000 mindre enn de fikk i fjor.

Samtidig innstilles det på at studentidretts-organisasjonene BISI, BSI, BTSI og NHHI til sammen får 1 638 000 kroner. Dette er 197 000 mer enn de fikk i fjor.

— Skal gjøre det vi kan for at studentkulturen får sitt

Leder av Kulturstyret, Jeppe Bucher, er ikke fornøyd med dette. Han sier til På Høyden at dette er en klar verdivurdering fra komiteens side.

— Kulturstyret har definitivt den største potten, så det ser nok bedre ut å kutte en stor pengesum fra Kulturstyret, enn å kutte i mindre organisasjoner, sier Bucher og fortsetter:

— Det jeg mener budsjettkomiteen ikke tar nok høyde for er at disse pengene, nesten uavkortet, går til studentkultur og til organisasjoner som ikke kan søke penger direkte fra Velferdstinget. De har derfor ikke mulighet til å legge fram saken sin selv, sier Bucher.

Hvordan tildelingene vil se ut til slutt, vedtas på et Velferdstingsmøte i november.

— Kommer dere til å jobbe for å få endret dette fram mot budsjettmøtet til Velferdstinget?

— Ja, selvfølgelig. Vi blir ikke fornøyd hvis denne summen blir stående, og skal gjøre det vi kan for at studentkulturen får sitt, sier han.

— Prioriteringssak

Også leder av Studentparlamentet ved UiB, Andreas Trohjell, reagerer på kuttforslaget til Kulturstyret.

— Overordnet er det en grei innstilling. Fra UiB sitt ståsted er det en del endringer vi har lyst til å gjøre. Spesielt når det gjelder Kulturstyret. At de får penger er viktig for oss, fordi det gagner så mange organisasjoner i hele Bergen, sier Trohjell.

Det jeg mener budsjettkomiteen ikke tar nok høyde for er at disse pengene, nesten uavkortet, går til studentkultur og til organisasjoner som ikke kan søke penger direkte fra Velferdstinget.

Jeppe Bucher

Bjørn Olav Østeby og Marte Haugen, som sitter i budsjettkomiteen, forsvarer de foreslåtte endringene.

— Vi mener at studentidretten tilfører en stor verdi for studentene i Bergen. Vi ønsker å legge til rette for at de kan drive med sin virksomhet, sier Østeby.

Studentparlamentets leder Andreas Trohjell er ikke helt fornøyd. Foto: Jan Willie Olsen
Studentparlamentets leder Andreas Trohjell er ikke helt fornøyd. Foto: Jan Willie Olsen

— Det betyr jo ikke på noen måte at kultur er mindre viktig for studentene i Bergen, men det er en begrenset pott med midler vi har å fordele. Da blir det en prioriteringssak. Når man skal investere i idretten i Bergen, må man jo ta midler fra et sted. Og Kulturstyret får fortsatt en stor pott, sier Haugen.

— Hvorfor er studentidretten viktig å satse på?

— Vi tror engasjement er viktig, for egen trivsel, og opplever at idretten bidrar til det. I år har vi valgt å innstille på at de får litt mer penger, sier Østeby.

Vil stille større krav til Jussformidlingen

For de resterende organisasjonene er det lagt opp til større eller mindre endringer det neste året.

Det innstilles på at Studentradioen i Bergen skal få 650 000. Det er 75 000 kroner mindre enn de fikk i fjor.

— Studentradioen trengte ekstra midler i fjor. Derfor er det positivt at de har søkt om mindre penger i år, sa Østeby fra budsjettkomiteen under framleggelsen av forslaget.

Økonomiformidlingen ligger an til å få akkurat det de ba om, nemlig 89 000 kroner.

Det innstilles på å gi Jussformidlingen 130 000 kroner, noe som er en svak økning fra fjorårets tildeling.

Østeby sa under framleggelsen at komiteen har oppfordret Jussformidlingen til å i større grad kartlegge studenters behov i neste periode.

— Når vi skal gi dem penger er det viktig at de også har en funksjon for oss som studerer, sa han.

Kutt for Studvest. Økning for Stoff.

Det innstilles på at Studentersamfunnet får 220 000 kroner.

Studvest får trolig et stort kutt, da det innstilles på at de får 710 000 mot 750 000 i fjor.

— Studvest kommer til å måtte kutte i kostnadene sine, sa Østeby.

Det innstilles samtidig på at magasinet Stoff får en økning i midler. Fra 200 000 kroner i fjor til 225 000 kroner som det innstilles på i år.

— Vi mener Stoff leverer et godt tilbud, og er imponert over resultatene de kan vise til. De utgjør et viktig bidrag til mediemangfoldet i Bergen, noe som vi ønsker å anerkjenne dem for, sa Østeby.

Det innstilles på at Bergen student-TV (BSTV) får 240 000 kroner, noe som er en økning på 20 000 kroner fra i fjor.