Fakulteta rapporterer om tøffe økonomiske tider.
Fakulteta rapporterer om tøffe økonomiske tider.

Svarte skyer over økonomien

Publisert

Fire av seks fakulteter styrer mot et underskudd i 2015. Samtidig rapporterer alle om et tøft 2016.

«Stram». «Svært krevende». «Utfordrende å sy det hele sammen».

I minus: SV-dekan Knut Helland. Arkivfoto: Hilde Kristin Strand
I minus: SV-dekan Knut Helland. Arkivfoto: Hilde Kristin Strand

Dette er ord ledelsen ved de ulike fakultetene bruker for å beskrive den økonomiske situasjonen de har i vente i 2016. Fakultetstyrene har behandlet hver sine budsjettforslag. I oktober kommer først statsbudsjettet og deretter UiBs budsjett. Allerede nå har ledelsen varslet at fakultetene må være beredt på kutt. I fjor fikk de et strategikutt på 1,5 prosent og et effektiviseringskutt på 0,5 prosent. De må regne med omtrent det samme i 2016, og i tillegg kommer internhusleien til å øke.

Underskudd på 14 millioner
– Hvordan skal vi klare dette uten å miste motet?

I minus: MOF-dekan Nina Langeland. Arkivfoto: Dag Hellesund
I minus: MOF-dekan Nina Langeland. Arkivfoto: Dag Hellesund

Det sa fakultetsdirektør Trine Moe da hun presenterte fakultetets budsjettforslag for Det humanistiske fakultetets styre for et par uker siden. Den siste prognosen viser at HF går mot et underskudd i 2015 på minimum 14 millioner kroner. Neste år vil fakultetet kunne få et kutt på sju millioner kroner som følge av strategikutt, 1,7 millioner kroner i effektiviseringskutt, tape fem millioner i resultatmidler og i tillegg måtte håndtere årets underskudd.

– Jeg ser rett og slett ikke hvordan vi kan klare å betale ned på underskuddet samtidig med at vi får de andre reduksjonene. Vi har bedt ledelsen om å få begynne nedbetalingen i 2017, sa Moe.

I minus: HF-dekan Margareth Hagen. Foto: Leif Skaar
I minus: HF-dekan Margareth Hagen. Foto: Leif Skaar

I en e-post til På Høyden skriver hun at omfordelingskuttene og effektiviseringskuttene de siste årene innebærer et samlet kutt i HFs grunnbudsjett på 23-24 millioner kroner. Hun karakteriserer budsjettet for 2016 som svært krevende. Fakultetets økonomi er i stor grad bundet opp til lønn, og for å spare penger må stillinger kuttes. Det gjør fakultetet ved å trekke inn stillinger etter naturlig avgang.

– Utfordrende
Også Det juridiske, Det samfunnsvitenskapelige og Det medisinsk-odontologiske fakultetet styrer mot røde tall i år, men går ikke like mange millioner i minus som HF. SV budsjetterte med underskudd i 2015, og de siste prognosene viser at underskuddet ved utgangen av året blir på to-tre millioner kroner. Dekan Knut Helland skriver i en e-post til På Høyden at den økonomiske situasjonen er utfordrende. Samtidig sier prognosene for 2016 at fakultetet vil ha en økning på tjue prosent i eksterne inntekter.

I pluss, men egentlig minus: Mat.nat-dekan Helge K. Dahle. Arkivfoto: Hilde Kristin Strand
I pluss, men egentlig minus: Mat.nat-dekan Helge K. Dahle. Arkivfoto: Hilde Kristin Strand

– Det blir et stramt budsjett for neste år. Med de varslede kuttene vil det utfordrende å sy det hele sammen til et budsjett som gjør at vi kan vedlikeholde og videreutvikle vårt faglige potensiale på en god måte, skriver Helland.

Hos fakultetet på Dragefjellet går det mot et underskudd på fire millioner i år. Ifølge sakspapirene til fakultetsstyret kan underskuddet bli dobbelt så stort neste år. Effektiviseringskutt, strategikutt og husleieøkning fører til et større gap mellom dagens aktivitetsnivå og inntjening, skriver dekan Asbjørn Strandbakken til På Høyden.

I minus: Juss-dekan Asbjørn Strandbakken. Arkivfoto: Dag Hellesund
I minus: Juss-dekan Asbjørn Strandbakken. Arkivfoto: Dag Hellesund

I sakspapirene til MOFs siste fakultetsstyremøte heter det at fakultetet er underfinansiert på grunn av gjennomgripende strukturendringer i UiBs budsjettmodell. Underskuddet i 2015 ser ut til å bli om lag seks millioner kroner.

– Vi har opplevd gjentatte kutt fra 2011 til i dag, ved omlegginger av UiBs modell for eksternfinansiert forskning og gaver uten dekningsbidrag. Dette har medført at vi nå har en tydelig reduksjon i vitenskapelige årsverk, både faste og midlertidige, skriver dekan Nina Langeland i en e-post.

I pluss: Psykologi-dekan Jarle Eid. Arkivfoto: Ida W. Bergstrøm
I pluss: Psykologi-dekan Jarle Eid. Arkivfoto: Ida W. Bergstrøm

Overskudd, men…
Det psykologiske fakultetet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet går med overskudd i 2015. Men alt er ikke en økonomisk dans på roser likevel. Dekan Jarle Eid og fakultetsdirektør Ragna Valen skriver i en e-post at budsjettrammen for 2016 blir svært stram. Fakultetet regner med en nedgang i resultatmidler for utdanning og forskning, og et stramt budsjett gjør at det blir enda mer krevende å få til en nødvendig omlegging og utvikling av studieprogrammene ved fakultetet.

Hos realistene må det kuttes. Fakultetets prognose viser en overføring på om lag fem millioner kroner i år. Problemet er bare at i denne summen ligger det forpliktelser som er bundet opp til kjøp av utstyr og egenandeler til eksterne prosjekt. Og forpliktelsene er større enn fem millioner.

– Dette er investeringer som skulle vært gjort i 2015, men som vi ikke får satt i verk før neste år, sier dekan Helge K. Dahle.

Til forrige fakultetsstyremøte serverte ledelsen en potensiell kuttliste. På listen står blant annet å utsette planlagt utlysning av kommunikasjonsrådgiver, legge forskningslederutviklingsprogrammet på is, legge Horisontforelesningene på is, holde antall rekrutteringsstillinger på måltallnivå og søke alternativ finansiering for noen av stillingene i fakultetsadministrasjonen.

– Dette er litt høyttenkning fra vår side. Vi vil snu hver stein for å kunne skjerme kjernevirksomhetene, sier Dahle.

Han sier at å få på plass en kommunikasjonsrådgiver i 2016 blir vanskelig med dagens økonomi. Forskningslederkurs mener han må kunne vente en stund, for nå har mange av de ansatte vært gjennom et slikt kurs. Horisontforelesningene håper dekanen å få til på et vis.

– Når det gjelder stipendiatstillingene, pleier vi å overbooke. Det er alltid noen som ikke tar i mot stillingen, men vi risikerer også å få flere enn vi får fra UiB sentralt. Nå må vi være litt mer konservative i antallet vi tar inn, sier Dahle.

Les også: Tøffe økonomiske tider

Regner med å kutte tolv millioner
Nærmere tolv millioner kroner regner dekan Dahle med at fakultetet må kutte dersom strategikuttet fra ledelsen blir som i 2015-budsjettet. I tillegg er det varslet husleieøkning, det kan fort utgjøre et par millioner til.

– Vi skal ta vår del på fakultetsnivå, men en del av kuttet må vi skyve videre til instituttene. Noen av dem er godt i stand til å håndtere et slikt kutt på kort sikt, andre er det ikke.

– Hva med å kutte stillinger, slik HF nå gjør?

– Det har vi allerede gjort. Flere av instituttene våre har alt gått ned i tallet på fast ansatte stillinger, sier Dahle.