Styret i <span class="caps">BTO</span>: Stener Kvinnsland og Eivind Hansen (Helse Bergen), Kjell Bernstrøm og Dag Rune Olsen (UiB), og Tore Nepstad (<span class="caps">HI</span>). Til høyre daglig leder i <span class="caps">BTO</span> - Anders Haugland. Foto: Tor H. Monsen.
Styret i BTO: Stener Kvinnsland og Eivind Hansen (Helse Bergen), Kjell Bernstrøm og Dag Rune Olsen (UiB), og Tore Nepstad (HI). Til høyre daglig leder i BTO - Anders Haugland. Foto: Tor H. Monsen.

Høyskolen kjøper seg inn i BTO

Publisert

Innovasjon i byen samles i Bergen teknologioverføring AS - når nå også HiB og SIVA kommer inn på eiersiden. Tirsdag var det generalforsamling i BTO.

En emisjon skal ende opp med at høyskolen får en eierandel på 3,8 prosent og det innovasjonsrettede statsforetaket SIVA 14,8 prosent. Detaljene er på det nærmeste avklart. Tirsdag var det generalforsamling i Bergen teknologioverføring (BTO) – kommersialiseringsselskapet for forskningen.

Bergen teknologioverføring AS (BTO)

Eiere er UiB, Havforskningsinstituttet og Helse Bergen.

Partnerne er HiB, Christian Michelsen Research, Haraldsplass diakonale sykehus, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, Nasjonal institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), matforskningen Nofima og Uni Research.

Har gjennomført 77 kommersialiseringer siden oppstarten for ti år siden, etablert 39 selskaper og fått innvilget 250 patenter.

Entreprenørskap samles på Marineholmen
Viktigere enn eierandeler er at alle inkubatorene og mesteparten av innovasjonskraften fra utdanningsinstitusjonene og forskningsinstituttene samles under ett tak og én eier – BTO – på Marineholmen.

BTO er i dag eid av universitetet (40 prosent), Havforskningsinstituttet (20) og Helse Bergen (40). Teknologioverføringsselskapet server 10 forskingsinstitutter og vurderer omlag 100 ideer og teknologier i året som har som mål å bli til lisenser, patenter og bedrifter.

Samlingen skal ha vært en forutsetning for at også SIVA gikk inn på eiersiden. SIVA er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og har selv nesten 100 næringshager og inkubatorer rundt omkring i landet.

Næringsministeren kommer
Eier og Næringsminister Monica Meland besøker Bergen teknologioverføring i dag, onsdag, for å presentere gründerplanen. Målet er flere norske entreprenører.

Vestlandet er studieplassvinner, ifølge fordelingen av vel 500 nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett. KD forteller at UiB får flest (60) plasser, etterfulgt av HiB (54), Universitetet i Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund (hver med 45 plasser). Alle plassene er dedikert teknologi, realfag og helse. Ifølge departementet, er bakgrunnen for de friske studieplassene nedgangen i olje- og gassnæringen og behovet for å utdanne friske øyne og nytenkende hoder.

Nyskapingsparken overdras til BTO
Avtalen med HiB innebærer også at Nyskapingsparken overdras til BTO. Høyskolen forplikter seg til tjenestekjøp fra selskapet. På den annen side vil høyskolen kunne tilby sine studenter verdifull praksis gjennom tilgang til gründere, og masteroppgaver med virkelige oppstartsbedrifter som case.

HiB må avklare virksomhetsoverdragelsen med de andre eierne av Nyskapingsparken – som inkluderer Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

Hilde Indresøyde er inkubasjonsleder og eneste ansatte. Hun sitter sammen med gründerne  i VilVite-senteret, vegg i vegg med BTO-ansatte. Hennes arbeidsforhold skifter fra offentlige HiB, til et AS. Ellers er det lite som endrer seg. Hun gleder seg til å bli en del av det større arbeidsmiljø.

– Det blir flere kompetente mennesker å spille på, både når det gjelder juss og bedriftsutvikling, sier hun. BTO har i dag 25 ansatte

Kontorplass, fellesskap med andre gründere og veiledning og oppfølging er populært. Sist vinter fikk Nyskapingsparken 25 søknader fra personer som ønsker å starte bedrift, og måtte si nei til 20 av dem.  

Flere nyskapinger fra høyskolen
Det er ikke lenger formålstjenlig for HiB å stå på utsiden av den langt større aktøren BTO. Bergen trenger ett tyngdepunkt for innovasjon for mest mulig slagkraft. Dette er bakgrunnen for at høyskolestyret går for å bli deleier i BTO.  

Høyskolen har etter hvert fått flere kommersialiserbare ideer. Høyskolens subsea-miljø kan ta bølgen. Et av miljøene – NCE Subsea - fikk tidligere i måneden status som Global Centre of Expertise – med en tildeling på 100 millioner kroner over de neste ti årene. Subsea-satsingen på utdanningssiden er et samarbeid mellom HiB, UiB og NHH i form av en felles sivilingeniørgrad. De første diplomene deles ut allerede i år.