Et eksempel på samarbeid. Bildet er fra forskingsstasjonen i Øygarden, der det drives oppdrett av sekkedyr. Sekkedyr inneholder både cellulose og proteinar, og kan brukes som laksefor, dyrefor eller bioenergi ved at cellulose blir omdannet til etanol. BTO, Uni Miljø, UiB og Forskingsrådet er alle med på prosjektet. Arkivfoto: Dag Hellesund
Et eksempel på samarbeid. Bildet er fra forskingsstasjonen i Øygarden, der det drives oppdrett av sekkedyr. Sekkedyr inneholder både cellulose og proteinar, og kan brukes som laksefor, dyrefor eller bioenergi ved at cellulose blir omdannet til etanol. BTO, Uni Miljø, UiB og Forskingsrådet er alle med på prosjektet. Arkivfoto: Dag Hellesund

La oss gjøre enda mer. Sammen.

Publisert

 ”- Forskningen i Bergen skaper for få nye jobber”. Slik lød ordlyden i hovedoppslaget i Bergens Tidende 3.september. Utsagnet er spissformulert og kan misforstås, jeg ønsker derfor å nyansere utspillet.

Først litt bakgrunn. Bergen Teknologioverføring (BTO) er Universitetet i Bergens kommersialiseringsverktøy. Det er vår oppgave å hjelpe de gode ideene som kommer ut fra forskning opp og frem slik at de kommer samfunnet til nytte.  Det er en oppgave vi har hatt siden oppstarten i 2004. Bakteppet var en endring i Universitets- og høyskoleloven og Arbeidstakeroppfinnerloven, hvor universitetene og høyskolene ble gitt et formelt ansvar for at forskningen ved institusjonene skal komme samfunnet til gode. Som et svar på dette opprettet Universitetet i Bergen, sammen med Helse Bergen og Havforskningsinstituttet, BTO.

I år feirer BTO 10 år. I løpet av denne perioden har vi på vegne av og sammen med våre eiere og partnere stiftet over 40 selskaper, lisensiert mer enn 80 teknologier og hentet inn 650 millioner kroner i ekstern kapital til prosjektene og de etablerte selskapene. Dette er tall vi er stolt av. Samtidig mener vi at potensialet er enda større. Det er bakgrunnen for overskriften i Bergens Tidende.

La meg rydde unna vei eventuelle misforståelser: Utspillet skyldes ikke misnøye mot forskningsmiljøene. Vi mener det gjøres en god jobb ved UiB. Historien viser at de solide forskningsmiljøene ved UiB gjør funn som er svært viktig for utviklingen av samfunnet. Vi er stolt og glad for å være en del av dette miljøet. Mitt utspill er en offensiv invitasjon til å gjøre enda mer. Få mer ut av ressursene og resultatene. Blant annet skape flere arbeidsplasser. Sammen.

De kloke hodene er her. De gode ideene er her. Verktøyet BTO er her. Det er en kombinasjon som kan løse små og store utfordringer i samfunnet. Mer enn noen gang er fokus rettet mot hva vår sektor kan gjøre for samfunnet. Omstillingen i olje- og gass industrien, eldrebølgen og miljøutfordringer gjør at vi må tenke annerledes. Vi sitter sammen på deler av løsningen. Morgendagens arbeidsplasser og løsninger vil i stor grad  ha sitt opphav fra forskning på medisin, naturvitenskap, teknologi, helse og omsorg, media, tjenesteyting m.m. Løsningene er der. La oss løfte dem frem. Sammen.

Rektor Dag Rune Olsen forteller i artikkelen i Bergens Tidende at universitetsledelsen har tatt grep som har gitt en annen innovasjonskultur de siste årene. Det kan vi bekrefte. For å lykkes må vi fortsette å stimulere til den kulturendringen som er på gang ved UiB. Fra vår side ser vi tydelig at ut fra god forskning kommer det også gode ideer.  Det er derfor viktig at UiB finner gode insitamenter for sine forskere til å kommersialisere mer, ikke på bekostning av, men parallelt med vitenskapelig publisering.  Her vil vi på BTO gjerne være med og bidra og vi vil gjerne ha mer og bedre kontakt med UiBs forskere, studenter, ledere og andre.

Vi er på riktig vei og gleder oss til fortsettelsen. Målet er at forskning fra Bergen skal vises enda tydeligere igjen i samfunnet og på sikt skape flere nye jobber.